Wil je een kei van een programmeur worden?

Seecr heeft weer ruimte voor twee stagiaires. Ditmaal hebben we een uitdaging liggen voor een HBO- en WO-afstudeerders. Ben, of ken, jij een afstudeerder? Dit is het document waarin wij een eerste casusopdracht voor beschrijven, en meer vertellen over wat je bij Seecr kunt verwachten.

En deze casus is zowel voor hbo als wo-afstudeerders interessant, denken wij. Zegt het voort.

Wij willen deze vakature rechtstreeks met geïnteresseerden opnemen. Geen acquisitie dus.

Kick-off Sharekit succesvol

SURF werkt aan een nieuwe infrastructuur voor het delen en zoeken van kennisproducten en open leermaterialen. Een van de manieren om het delen van open leermaterialen aantrekkelijk te maken, is de mogelijkheid daartoe – vanuit technisch perspectief – te vergemakkelijken. Seecr gaat daarbij helpen. Afgelopen vrijdag staken we de koppen bij elkaar met een enthousiaste vertegenwoordiging uit de wereld van het hoger onderwijs.

Van India tot de VS; overal worden door overheden en onderwijsinstellingen stappen genomen om leermaterialen, die door publiek geld tot stand zijn gekomen, breed te delen onder een open licentie. Het delen en hergebruiken van open leermaterialen is eveneens de ambitie van minister Bussemaker. Zij wil dat ook in Nederland, in 2025, docenten van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen het de normaalste zaak van de wereld vinden, dat ze hun onderwijsmateriaal open beschikbaar stellen. Op het moment bewegen verschillende hogeronderwijsinstellingen zich nog op een continuüm van afgeschermd tot open, van (eerst) binnen de eigen instelling, samen, onderling, met andere instellingen, of helemaal open. Seecr zal voor SURFnet, de HBO Kennisinfrastructuur (HKI) en SURFmarket de repositorydienst Sharekit binnen de HKI voor hogescholen eigentijds gaan inrichten om de ontwikkeling naar ‘open’ te vergemakkelijken. In Sharekit kunnen al wetenschappelijke publicaties, scripties en leermaterialen worden opgeslagen volgens internationaal geldende standaarden voor opslag en uitwisseling.

Agile werken met Seecr

‘Kennismaken met agile werken, is kennismaken met mensen’, volgens Erik Groeneveld van Seecr. We beginnen de workshop met elkaar beter te leren kennen door een kennismakingsspel. Later op de dag ontdekken de deelnemers tijdens een break-out sessie met en van elkaar waarom ze Sharekit belangrijk vinden.

Sessie 'Wat heb jij met Sharekit?'

Erik Groeneveld en Thijs Janssen van Seecr starten met de kick-off van Sharekit

Puik test- en implementatieplan configuratiebeheertool

Rick Janssen en Koen de Nooij van het ROC A12 uit Ede hebben hun stage vervolgd met een afstudeerproject bij Seecr, en die met goed gevolg volbracht. Zij onderzochten voor ons drie open source tools, die het configuratiebeheer vergemakkelijken. Seecr maakt gebruik van een reeks aan VM’s (virtual machines). Om die eenvoudiger in te richten en te beheren, zoals nieuwe releases of updates van components, is een dergelijk configuratiebeheer tool het meest efficiënt, wat tot kostenbesparing leidt.

Felicitaties voor een compact test- en implementatieplan

Stagiaires Rick Janssen en Koen de Nooij presenteerden een test- en implementatieplan voor de nieuwe configuratiebeheertool van Seecr. Rechts staan de developers Erik Groeneveld en Thijs Janssen.

Het belangrijkste voor Seecr is dat de tool open source is, en blijk geeft van kwaliteit en betrouwbaarheid. Open source geeft ons de mogelijkheid fouten, die we nog zouden ontdekken in de tool, zelf te fiksen, onafhankelijk van derde partijen. Deze ruimte bieden wij ook aan onze eigen klanten.

Allereerst maakten Rick en Koen een analyse van de oude en gewenste situatie, waarmee de efficiëntie van Seecr op een nog hoger plan kon worden gebracht. Ze onderzochten de configuratiebeheertools Ansible, Chef en Puppet op hun merites. Uiteindelijk kozen we voor Ansible. Ansible is agentless en heeft een eenvoudige YAML gebaseerde automatiseringssyntax. Het maakt gebruik van SSH (Linux/Unix). Aan de tool is door meer dan tweeduizend bijdragers uit de open source community gewerkt.

 

Kennisopbouw: meer dan de som van onze fouten

De constante van software-ontwikkeling is dat de software die vandaag wordt geschreven, jaren later aanpassing behoeft, als de omgeving is veranderd. Een andere constante is, dat kennisontwikkeling doorgaat. Deze werelden ontmoeten elkaar op bepaalde momenten. Zo’n moment hadden we afgelopen week.

Door response-time problemen vonden we een kleine softwarefout, die twee jaar terug in de code was beland. Daarmee drong de mogelijkheid van een mooie optimalisatie aan ons op. We ontdekten dat bepaalde informatie-verzoeken problemen hadden met de doorgifte van data van het ene naar het andere systeem. Wanneer het systeem herindexeert, wat natuurlijk CPU-tijd in beslag neemt, wil dat proces daar geen last van hebben. We hebben daar een eigentijdse fix voor gemaakt; en die werkte zo goed, dat we die op alle omgevingen hebben uitgerold!

Holding-Responsetime

Conclusie

Achteraf bekeken, hebben we door deze stap een beter systeem gekregen: juist dankzij de fout, die onze aandacht trok voor de mogelijkheid tot performanceverbetering!

Oeps… zoveel? Zuiniger? Nu ook in de IT!

Tegenwoordig proberen regeringen om dringende redenen wereldwijd de energie-opwekking om te laten schakelen naar schone, niet-fossiele bronnen. Apparaten, zoals lampen, verbruiken door een ander ontwerp minder stroom, en complete systemen, zoals urban mobility en de voedselketen, worden opgeschud, om te kijken of er reductie van verspilling mogelijk is.

Oeps. Zoveel?

Laten we met die bril kijken naar een stukje van de ‘voetprint’ van onze IT-wereld. Als software developers zien we dat het aantal servers in de wereld flink gaat toenemen, en daarmee de energievraag, en de koeling ervan. Waarom? Per dag wordt er wereldwijd 2,5 kwintiljoen (lees: 17 nullen) bytes aan data geproduceerd. En elke drie jaar verdubbelt dat dataverkeer. En dat betekent, dat internet steeds meer energie verbruikt. Sterker nog, Ton Backx, directeur van het Institute for Photonic Integration, stelt dat als het zo doorgaat, straks alle energie die wordt opgewekt, nodig is voor onze communicatiesystemen. Vandaar dat op allerlei manieren wordt gezocht naar slimme oplossingen, waaronder slimme componenten en software.

Datamodel

Pas kregen we een compliment van Bytemark, op wiens servers wij werken, voor de efficiëntie, waarmee onze software daar draait. Is dat toeval? Nee. We streven altijd naar beter performende software en geloven niet in standaard frameworks die load over meerdere nodes verdelen. We kijken naar het datamodel – en of dat handig is. Als dat niet goed in elkaar steekt, kost het uiteindelijk meer energie. Een efficiënter datamodel en probleemoplossing helpt voor de performance; daarmee zijn minder servers nodig – en minder energie. Zo dragen wij ons kleine steentje bij.

Eerst lokaal optimaliseren

Vraagt u zich af, of u met minder toe kunt in een serverpark? Onze primaire focus is simpel: eenvoudige services leveren, die efficiënt werken en daarmee hoge performance halen. Eerst lokaal optimaliseren, voordat je van gedistribueerde systemen gebruik maakt. Dat laatste is vanwege allerlei redenen wel nodig; uiteindelijk maakt een efficiëntere lokale oplossing het distribueren ook eenvoudiger. Doet zo’n druppel op de gloeiende plaat u iets? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

Seecr sponsort Alpe d’HuZes

IMG_9579

Arnold Janssen, gesponsord door Seecr, gaat wandelen voor Alpe d’ HuZes

Seecr sponsort de wandeltocht van Arnold Janssen op 2 juni a.s. voor de Alpe d’HuZes. De opbrengst komt ten goede aan het KWF Kankerbestrijding. Arnold is al volop aan het trainen. Seecr vindt het belangrijk dat onderzoek naar deze ziekte, die zoveel mensen treft, gesteund wordt. De gezamenlijke missie van KWF Kankerbestrijding en Alpe d’HuZes is de dag dat er niemand meer doodgaat aan kanker. Wij wensen hem, en de duizenden anderen die in beweging komen om wetenschappers en medici te helpen voortgang te boeken, veel succes.

Meer info op arnoldnaardetop.nl.