Vernieuwde virtualisatie

Om de hosting van onze klanten goed te beheren wordt er bij Seecr al lange tijd gebruik gemaakt van virtualisatie.  We zijn continue bezig om nieuwere virtualisatiemanieren te proberen om alle servers zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Momenteel zijn we bezig met het uitproberen van de ‘Operating system-level Virtualisatie’.  Door het gebruik hiervan hopen we dat resources nog efficiënter benut kunnen worden en het de snelheid zal bevorderen. Momenteel maken we gebruik van KVM, maar wij zijn ons aan het oriënteren op OpenVZ/LXC. Deze hebben namelijk een nog lagere overhead.

Toepassing
Om de capaciteit van computers optimaal te benutten en processen elkaar niet negatief te laten beïnvloeden kan er gebruik gemaakt worden van virtualisatie. Met virtualisatie worden de capaciteiten van een computer opgedeeld over meerdere virtuele computers. Er draaien dus meerdere computers op 1 computer en ze delen de capaciteiten van de echte computer.

Voordeel
Het grote voordeel van virtualisatie is dat de verschillende besturingssystemen van elkaar afgeschermd zijn. Doordat de ‘guests’ van elkaar afgeschermd zijn is het gemakkelijker te beheren.

Presentatie Linked Open Data Demonstrator

Onder het thema ‘De grootste gemene deler’ vond op 5 juni  jl. een studiedag plaats voor erfgoedprofessionals in het kader van Europeana en de nationale aggregator ‘Digitale Collectie’ (waarvan de software is ontwikkeld door Seecr).

Jurjan-Paul Medema presenteerde daar de stand van zaken van een ‘linked open data demonstrator’. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Seecr deze demonstrator ontwikkeld. Het doel van dit project is om verbanden zichtbaar te maken tussen erfgoedobjecten in verschillende collecties. Dit zal vervolgens instellingen kunnen stimuleren om hun metadata steeds meer in een ‘linked open’ vorm beschikbaar te maken.

screenshot Linked Open Data Demonstrator:
Image

Semantische links
Voorlopig zijn we gestart met de Open Beelden collectie van Beeld & Geluid en een collectie molenfoto’s van RCE. We hebben ondersteuning verleend aan het vormgeven van de RDF met semantische links naar thesaurusbegrippen en geografische aanduidingen. Voor de metadataspecialisten was het vervolgens nog wel een flinke klus om de brondata daadwerkelijk te verrijken en links te leggen tussen de verschillende thesauri die bij beide organisaties in gebruik zijn.

Visualisatie
De demonstrator maakt gebruik van de open source tool InContext (http://surf.nl/InContext) om de relaties tussen objecten en begrippen te tonen. Met de demonstrator willen wij de bezoekers een gebruiksvriendelijke user interface aanbieden, waardoor zij op een intuïtieve manier langs inhoudelijke relaties op verkenning kunnen gaan door de dataset. Dit hebben we gerealiseerd door voldoende intelligentie op te nemen in de software die efficiënte selecties maakt van de data en de technische details daarvan buiten het zicht houdt.

Toekomst
Wij hopen dat het project een vervolg krijgt in de vorm van doorontwikkeling aan de user interface en linked data van meer collecties.