Even de koppen bij elkaar

collage_agile_openOp een Open Space Conferentie – die geen vooraf bepaalde invulling kent – mogen deelnemers werken aan wat aan de oppervlakte komt. Dit wordt aangedragen op post-it’s en op de muur geplakt, in tijdsloten. Of de behoeften al dan niet gedeeld zijn, blijkt vanzelf. Lijkt het aanbod elders toch relevanter, leuker of spannender? Dan vlinder je verder naar een ander groepje. Hier geldt immers ‘the Law of Two Feet’.

Op de Agile Open Space Conferentie in Lunteren hebben we een groepje deelnemers meegenomen op een queeste naar het Nederlandstalige equivalent van exotische vaktermen. Niet zozeer uit taalpurisme, maar vanwege de relatie tussen taal en persoonlijke ontwikkeling. We besloten in een tijdslot met een groepje ons boerenverstand los te laten op Agile, Kanban, XP en Scrum. Deze stoere, en voor buitenstaanders tevens nietszeggende termen, schuren aan bekendere begrippen uit de industrie: ‘produce to order’, ‘stock to order’ en ‘just-in-time management’. Wat ook weer ronkend Engels is. Het zoeken naar Nederlandstalige equivalenten leverde gedeelde momenten van verbazing en verwondering op. U kunt ze hier in een simpel overzichtje bekijken. Graag zouden we op het spoor komen van bijpassende oude spreekwoorden bij de materie. Waarom? Omdat die zoektocht helpt om de echte waarden en normen te vinden, die onder dit verbale laagje zitten. We dragen graag bij aan een gezonde en voor iedereen begrijpelijke samenwerkings-ecologie.

Was er ooit een joods jongetje in mijn dorp?

Stel: een docent wil eind april in de klas aandacht besteden aan Dodenherdenking. Die zou zich kunnen afvragen, of er joden uit zijn dorp of stad zijn weggevoerd, en wat er met ze is gebeurd. Hoe daarop het antwoord te vinden? Als wij ons over zo’n vraag buigen, stellen we ons de vraag welke technische en inhoudelijke randvoorwaarden er spelen. Zijn er randvoorwaarden die de facilitering van zo’n zoekvraag beperken, of juist bieden ze juist mogelijkheden?

We denken daarover mee in het Netwerk Oorlogsbronnen. Hoe kunnen samenwerkende oorlogsbronnen een breed publiek, maar ook specifieke groepen, thema-gericht helpen bij het terug in de herinnering brengen van de verschrikkingen van de oorlog? Een mooi streven: gezamenlijk, nu versnipperde collecties, op thema, verrijkt, bij de eindgebruiker brengen. We putten daarbij uit onze ervaring met soortgelijke projecten in culturele sector, de wetenschap en het onderwijs. Daarbij gaan we nog een stapje verder. Wij gaan voor het faciliteren van thematische ontsluiting van collecties, over muren heen. Zo versterken we samenwerking tussen organisaties door mooie, voor gebruikers betekenisvolle data-projecten mogelijk te maken.

Van full naar para, of: parkeerlogica en ICT

We reizen vaker af naar onze klanten, dan andersom. En omdat we één parkeerplaats hebben voor bezoekers, delen we die plek soepel met de medehuurder van ons pand. Analoog aan die logica gingen we over van KVM, oftewel full-virtualisatie, naar para-virtualisatie met LXC, wat staat voor Linux Containers. Daarmee kunnen we verschillende Virtual Machines een kernel laten delen, en geheugenruimte beschikbaar stellen zonder vooraf een reservering te maken. Zodoende leggen we onszelf geen beperkingen op. Lekker light-weight nu we in tien minuten een Virtuele Machine erbij kunnen maken, snel kunnen omswitchen als er een update moet plaatsvinden, nieuwe releases willen doen, een demo maken, of meerdere versies tegelijk installeren. Bijkomend voordeel: hardware wordt efficiënter ingezet, en het bespaart energie, dus het milieu.