Meer keuze voor voorlezers!

Vaders en moeders zoeken vaak naar boeken die zijn toegesneden op het leesniveau van hun kind. Na de volgende release op het Zoekplatform van NBC+, zullen ze meer suggesties krijgen aangeboden.

Zijn er dan meer boeken voor deze doelgroep aangeschaft door de bibliotheek? Dat wellicht ook, maar er is nog iets ànders gebeurd. We hebben een praktische toepassing van Linked Data ingezet. Dat hebben we als volgt gedaan:

Er bestaat in de wereld van kinderboeken een standaard om de moeilijkheidsniveau van een boek aan te geven. Tot op heden ‘begreep’ het NBC alleen een beperkt aantal (lagere) AVI-niveau’s. Nu de brondata werd uitgebreid met

Screen Shot 2016-04-25 at 11.02.18

Facet om op AVI-niveaus te selecteren

hogere AVI-niveau’s, was dat voor ons reden om de vindbaarheid ervan op het Zoekplatform te verbeteren. We hebben zodoende de ontologiebeschrijving in RDF uitgebreid, waardoor de hogere AVI-niveau’s uit de brondata nu ook worden gemapt.

Van code naar URI: de wereld van Linked Data

Typische voordelen van een vertaling van code uit een database naar een URI, die verwijst naar de ontologie (in RDF), is dat:

  1. de verschillende coderingen zijn nu van elkaar te onderscheiden. Er zijn namelijk nog veel meer soorten codes dan AVI, en die kunnen zo beter uit elkaar gehouden worden.
  2. er kunnen verbanden gelegd worden tussen verschillende codes (alignment) zodat, als iemand anders een iets andere systematiek gebruikt, met andere codes, maar waarin toch overlap voorkomt, deze twee systemen gekoppeld kunnen worden.
  3. de systematische ordening van zowel de codes als de betekenis ervan in een RDF-bestand, biedt de mogelijkheid om automatische facetten te krijgen, die gebruikers helpen bij het zoeken.

Samenvallende systematieken

Als punt 1, 2 en 3 gecombineerd worden, ontstaat de situatie waarin iemand heel specifiek volgens zijn favoriete ontologie kan zoeken (onderscheid). Aan de andere kant kun je als software developer ook delen van ontologieën hergebruiken in een nieuwe ontologie, zonder dat die delen elkaar in de weg zitten.

Een andere ontologie, de codes voor genres, is een verhaal apart. Daarover een andere keer.

 

Het beste van twee werelden: Apache Jena + Lucene

Zoals we al beschreven in onze vorige blog, is GraphDB van opzet veranderd. Anders dan voorheen, toen de volledige triplestore in geheugen was, wordt de data nu grotendeels op schijf opgeslagen. Wij verwachten van onze triplestore hoge snelheden. Maar het lijkt erop dat deze verandering de performance laat teruglopen.

Een mogelijk alternatief voor GraphDB zou een eigen combinatie van Apache Jena met Lucene kunnen zijn. We schrijven nu dus code om een triplestore te maken met Lucene als backend. We weten uit ervaring hoe snel Lucene kan zijn. De performance gaan we meten doordat we echte queries naspelen met performance-testen. In een volgende blog meer over hoe dit in de testomgeving gaat uitpakken. Als dit nieuwe component een succes is, zullen we het toevoegen aan onze Meresco component library.

Voorbereidingen voor een upgrade van onze triple store

Onze favoriete triplestore OWLIM is enige tijd geleden overgegaan in GraphDB, een semantische graph database die ervoor zorgt dat organisaties content, in de vorm van semantische verrijkte data, kunnen organiseren en beheren. De opzet ervan is veranderd. We onderzoeken nu of de snelheid die deze triplestore levert, nog voldoet aan onze hoge eisen door middel van performance testen. Tegelijkertijd testen we een alternatief voor GraphDB, zodat we een goede vergelijking kunnen maken.

 

 

 

Seecr sponsort ScratchMatch-prijzen voor programmerende kinderen

Op zaterdag 23 april vindt op de Pabo van Hogeschool Utrecht voor de eerste maal de landelijke finale plaats van ScratchMatch, een wedstrijd in creatief programmeren voor kinderen vanaf 9 jaar. Bij ScratchMatch programmeren kinderen hun eigen game, animatie of verhaal in Scratch, een online programmeeromgeving voor kinderen. Met Scratch kunnen kinderen eindeloos variëren, eigen games bouwen, creatief samenwerken en elkaar van positieve feedback voorzien.

Programmeren in het onderwijs
Seecr sponsort de prijzen voor zowel de scholen als de individuele deelnemers; onder andere leskisten met MakeyMakey, LEGO WeDo 2.0 en een BendooBox 3.0, waarmee de transitie naar aansturen van hardware kan worden gemaakt en kinderen creatief verder kunnen bouwen op hun opgedane programmeervaardigheden. Wanneer kinderen samen programmeren, ervaren ze hoe het is om fouten te maken, die te analyseren, te bespreken en samen te verbeteren. Als open source bedrijf hebben we die houding, en we vinden het leuk dat kinderen gestimuleerd worden om samen te programmeren.

Denk stap voor stap creatief samen!

Team Seecr draagt bij aan de landelijke ScratchMatch finale

Scratch helpt bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden zoals computational thinking, samenwerken en kritisch denken. Gerard Dummer en Don Zuiderman, twee docenten ICT & Onderwijs aan de Pabo van Hogeschool Utrecht, hebben de positieve uitwerking van programmeren met Scratch op de ontwikkeling van kinderen herkend. “Deze wedstrijd is een initiatief om programmeren een plek in het onderwijs te geven. Scratch is een programmeeromgeving met een zogenaamde ‘low threshold, wide walls and high ceiling’. Oftewel: het is eenvoudig om mee te beginnen, maar zeer breed om je in te verdiepen, en met grote mogelijkheden.”

De ScratchMatch
Wereldwijd maakten kinderen al meer dan 14 miljoen verschillende projecten met Scratch, die vrij worden gedeeld. De Nederlandse inzendingen voor de ScratchMatch zijn kleurrijk en gevarieerd. De projecten van de eerder gehouden regiofinales zijn terug te zien via https://scratch.mit.edu/studios/1740005. Zaterdag zullen negen teams van in totaal twintig kinderen met elkaar de ‘strijd’ aangaan: de jurering vindt plaats door de kinderen zelf en een deskundige jury. De jury stelt specifieke vragen, terwijl de kinderen elkaars project spelen. Aan het eind geven de kinderen elkaar punten. Daarna gaat de jury in beraad om de drie winnende teams te bepalen.

 

‘Het belangrijkste boek’

Welk boek zou echt iedereen moeten lezen? Tijdens de ‘Verkiezing van Het Belangrijkste Boek’, een campagne die tot en met september loopt, wordt de oproep gedaan om die nieuwsgierigmakende vraag te beantwoorden. Binnenkort komt een website online, waarop iedereen zijn of haar voorkeur kan laten blijken.Screen Shot 2016-04-14 at 15.56.30

De site maakt gebruik gemaakt van de zoekfunctie van de Nationale Bibliotheek Catalogus, die door Seecr is ontwikkeld. In de NBC+ staan alle boeken van Nederland, die bekend zijn bij de Koninklijke Bibliotheek. We helpen met onze aanvullen-functie de zoeker met het vinden van zijn of haar favoriete boek.

U kunt, wat voor u qua boektitel indrukwekkend, waardevol of betekenisvol is, met anderen delen via een vrolijke interface.

Ter voorbereiding op een goede performance bij het toevoegen van een nieuw boek, hebben we onderzoek gedaan naar verschillende maten van belasting, waarbij het systeem optimaal blijft functioneren. Daardoor weten we zeker dat ons systeem stabiel en snel blijft reageren.

 

 

IPv6 verbindt de wereld (nog meer)

Wat zou er gebeuren als de Internet adressen zouden opraken? Dat zou betekenen dat nieuwe computers – en in toenemende mate apparaten, zoals sensoren – niet meer op het internet kunnen worden aangesloten. Dat zou de groei van het internet doen stoppen. Een aantal jaren geleden behoorde deze conclusie ook werkelijk tot een realistisch scenario. Vandaar dat er een nieuwe versie van het Internet Protocol werd bedacht: IP versie 6. Een IPv6 adres is een reeks van 128 bits, wat 2 tot de 128ste adressen oplevert, oftewel 340282366920938463463374607431768211456. Om precies te zijn.

Verbouwing

Het veranderen van het IPv6 protocol heeft wel iets meer om het lijf dan even het aantal adressen vergroten. Providers moeten IPv6 ook aan hun klanten aanbieden. En de onze doet dat dus ook. Op onze beurt, bieden wij vanuit onze servers, diensten aan onze klanten. Wij bieden nu dus ook IPv6 aan. We hebben daarvoor onze netwerk-infrastructuur aangepast. Nog een paar puntjes op de i, en verschillende websites en applicaties die wij hosten, zijn dan via zowel het oude IPv4, als het nieuwe IPv6, te gebruiken.