Bibliografische database voor Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn ontsluit Nederlandstalige artikelen over de gezondheidszorg

De hosting en het beheer van het software-platform waar de Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg (NAZ) op draait, worden sinds december 2017 geleverd door Seecr. Het komende jaar hopen we het platform nog verder door te ontwikkelen, met voor de sector handige features. De Stichting IZW zal de input verzamelen.

Toegankelijkheid

De artikelen in de NAZ worden ontsloten op basis van titelgegevens en inhoudelijk met trefwoorden en meestal een korte samenvatting. De artikelen zijn voorzien van een link naar de full tekst op de site van de uitgever wanneer deze beschikbaar is op internet. Tot deze full tekst heeft een NAZ-abonnee niet automatisch toegang. Dit is afhankelijk van de abonnementen van de instelling van de abonnees, die meestal in de medische wereld werkzaam zijn.

Proefabonnementen

De NAZ wordt vooral gebruikt door ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Ook voor andere organisaties zoals MBO, HBO en universiteiten met opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en Openbare Bibliotheken is de NAZ interessant. Verzoeken om proefabonnementen of meer informatie kunt u richten aan info@izw-naz.nl.

 

Hoe hard hebben we de top 100 geciteerde papers nodig?

Even aandacht voor een artikel op de site authorea.com. U vindt daarin een opsomming van de 100 meest geciteerde papers ooit. In het artikel wordt geconcludeerd dat ongeveer 65 procent van die papers niet open access zijn. Anders geformuleerd, research dat van groot belang blijkt voor de wetenschappelijke wereld, is ontoegankelijk voor het grootste deel van de wereld.

De schrijver van het stuk droomt weg bij het bedrag dat met die pay walls is verdiend door uitgevers, en vertaalt die door naar het aantal mensen in de VS dat een Bugatti Veyron ermee hadden kunnen rijden, een grote koffie van Starbucks ervan hadden kunnen kopen.

Wat kost die wall ons?

Luxe koffie of dure auto’s waren niet mijn eerste associatie. Hoe hoog is zo’n pay wall eigenlijk, vroeg ik me af, voor wetenschappers die werken in landen waar massa’s leven van minder dan een dollar per dag? Hebben juist die landen niet alle wind in hun zeilen nodig, oftewel voorhanden kennis, om hun land en economie bestuurbaar en leefbaar te houden?

Truth to Power

Truth to Power

Klopt de rekensom van de Bugatti Veyrons en Starbucks koffie, of is er een deel weggelaten uit de vergelijking? Ontstaat er misschien wel ‘collateral damage’ door de opgetrokken muren? Snijden we onszelf ermee in de vingers en leiden betaalmuren misschien wel tot ondermijning van de Ontwikkelingsdoelen van de VN? Belangrijke veranderingen in de wereld verlopen nu met exponentiële snelheid. In de film ‘Truth To Power’, het vervolg van Al Gore’s ‘An Inconvenient Truth’ zien we landen die de lasten dragen van 150 jaar CO2 uitstoot, voornamelijk door het Westen, bijna smeken om gunsten van westerse mogendheden, die de verdienmodellen en regels van het spel bepalen. De film tikt de massa nogmaals op de schouder om aandacht te vragen voor de grootschalige extinctie die gaande is op planeet aarde. Deze aflevering legt de vinger op zere plekken in dysfunctioneel geworden systemen, die de vaart naar de afgrond erin houden. Ik zal u niet alles verklappen, maar deze donkere maand leent zich voor een bezoekje aan deze film.

 

 

 

Sharekit demo op Onderwijsdagen 2017

In Sharekit, de door Seecr herbouwde repository, kunnen wetenschappelijke publicaties, scripties en leermaterialen worden opgeslagen volgens internationaal geldende standaarden voor opslag en uitwisseling.

IMG_6007

Gisteren werd in de grote publiekshal op de preconferentie van de Onderwijsdagen een tipje van de belofte opgelicht voor het aanwezige publiek. Het screenshot toont het invoerscherm voor leermaterialen.

Open Onderwijs

Door leermaterialen te delen onder een open licentie, neemt de kwaliteit van de materialen toe. Het delen en hergebruiken van open leermaterialen is door de minister Bussemaker genoemd als een ambitie voor het onderwijs. In 2025 moeten alle docenten van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen hun onderwijsmateriaal open beschikbaar stellen.

Vandaag volgt een live-demo.

 

 

HBO-bestuurders lauweren schrijvers van in groene route gepubliceerde Open Access hbo-studieboek

Een vakjury bestaande uit diverse geledingen uit de hbo-onderwijswereld hebben een docenten/auteursteam van de Haagse Hogeschool met de HBOAward beloond voor hun initiatief om een open studieboek voor de ICT-opleiding te schrijven.

Creative Commons

Geïnspireerd door een toespraak van Cable Green, hoofd Open Educations bij de Creative Commons organisatie, besloot Peter Becker van de Haagse Hogeschool hun nieuwe studieboek voor de ICT-opleiding aan de Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool zelf te gaan schrijven en open access te maken. Dat deed hij samen met een aantal collega’s.

Groene Route

De award werd in ontvangst genomen door: Joyce van Aalten (zelfstandig informatiespecialist), Peter Becker (Haagse Hogeschool), Marjolein van der Linden (Hogeschool van Amsterdam) en Eric Sieverts (GO Opleidingen). Door het boek Open Access beschikbaar te stellen kunnen studenten de online versie van het boek eenvoudig te verkrijgen. Het studieboek is nu voor iedereen gratis downloadbaar, onder andere via de zogenoemde Groene Route van de HBO Kennisbank, die door Seecr in opdracht van Surf is gebouwd. Een hard copy is tegen druk- en verzendkosten te bestellen.

Screen Shot 2017-10-05 at 14.46.58Tijdens het schrijfproces haakten ook andere enthousiaste professionals aan, die kosteloos meewerkten aan het eindresultaat. Het schrijversteam ziet een versterkt kennisnetwerk als een van de producten van dit initiatief.

Leermateriaal delen en vinden met de Groene Route van de HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank wordt goed gebruikt om kennis te delen en te vinden en is dus een bron van inspiratie voor velen. Wij bouwden deze databank; het is een goed voorbeeld van de ‘groene route’ in het hoger onderwijs. Het houdt onder meer in dat er door iedereen kosteloos full text in gezocht mag worden. De meeste artikelen zijn vrij te downloaden. Zo kan kennis zich sneller verspreiden en kan iedereen er zijn voordeel mee doen.

Zo werkt het

Minder evident is iets te weten te komen over de achterkant van deze voorziening. In de onderstaande infographic laten we de belangrijkste technische aspecten die ‘onder water’ spelen, in vogelvlucht zien.

Infographic HBO Kennisbank 2017.png

Ontmoet ons op Agile Open Holland

Seecr zal aanwezig zijn op alweer de twaalfde editie van de Agile Open Space conferentie in Lunteren op vrijdag 15 september 2017. Deze unconference verloopt volgens de ‘open space’-regels. Dit stelt mensen in staat zichzelf te organiseren en snel een divers en engagerend programma voor de conferentie aan te bieden. We kunnen hier dus niets over de inhoud zeggen. Wel over de vorm, die wij prettig vinden en graag met je delen.

Het proces verloopt min of meer als volgt:

 1. Iedereen die een idee wil delen, of een vraag stellen, schrijft deze op een grote Post It en geeft daarop een wervende toelichting aan andere congresgangers. Vervolgens wordt een keuze gemaakt uit een van de vier aanwezige ruimtes en de zes tijdsvakken.
 2. Bezoekers zijn vrij om gelijke welke ruimte of tijd te bezoeken die ze willen; je mag er een uur lang zijn, maar je mag ook van plaats veranderen.
 3. Na drie tijdvakken is er een uitstekend verzorgde lunch bij ‘de Lunterse Boer’.  Daarna volgen nog drie gelegenheden om de hoofden bij elkaar te steken.  Een retrospective sluit de bijeenkomst af.

Het verloop kent vier bevrijdende regels:

 • wie komt, is degene die moest komen
 • wat er ook gebeurt, dat moest gebeuren
 • als het begint, is dat op tijd
 • als het voorbij is, is het klaar

Er geldt daarom een afgeleide wet tijdens Open Space:

 • de wet van twee voeten. Ga naar de sessie die je leuk lijkt en voel je vrij die te verlaten als je geen waarde kunt toevoegen. Kies een andere sessie uit of spreek andere rondhangende mensen, of ontspan je in de zon op het in de bossen gelegen buitenterras.

We zien dat deelnemers tijdens de Open Space een van deze drie rollen oppakken:

 • lieveheersbeestjes die loyaal zijn en de hele sessie in een ruimte verkeren om te leren en bij te dragen;
 • hommels die van groep naar groep vliegen om kruisbestuivingen te genereren in de discussies;
 • vlinders die relaxed rondhangen, zodat interessante discussies ter plaatse kunnen ontstaan, wanneer mensen de tijd nemen voor een praatje.

Laat het ons weten als je een plaats hebt kunnen bemachtigen. We worden graag geïnspireerd door nieuwe ontmoetingen.seecr

Seecr sponsort team Janssen op de Alpe d’HuZes

In navolging van vorig jaar sponsoren we ook nu weer Arnold Janssen. Dit jaar is extra bijzonder, want deze deelnemer aan de sponsorloop zal tijdens de monster-wandeltocht op 1 juni vergezeld worden door zijn zonen Thijs (ontwikkelaar bij Seecr) en Bart (oud-werknemer bij Seecr). Arnold: ‘In het verleden is veel onderzoek gedaan naar kanker en mede daardoor gaat het nu ook weer heel goed met mij. Om deze reden wil ik mij ook dit jaar weer inzetten om extra onderzoek mogelijk te maken zodat nog vele mensen hier baat bij zullen hebben.’

Vooruitgang

Er zijn dit jaar ruim 4.000 deelnemers aan de 12de editie van Alpe d’HuZes. De opbrengst van de sponsoren komt ten goede aan het KWF. Seecr vindt het belangrijk dat onderzoek naar deze ziekte, die zoveel mensen treft, gesteund wordt. De gezamenlijke missie van KWF Kankerbestrijding en Alpe d’HuZes is de dag dat er niemand meer doodgaat aan kanker. Wij wensen team Janssen veel succes en met hen de duizenden anderen die in beweging komen om wetenschappers en medici te helpen voortgang te boeken.