Personality Poker: poker voor de werkvloer

Of je nu klant, relatie of concullega van ons bent, het zal je niet ontgaan zijn dat we bij Seecr waarde hechten aan relaties en mensen waarmee we samenwerken. We geven dat niet alleen gewicht, maar het is ook een doelstelling voor onze samenwerking met collega’s en opdrachtgevers (seecr.nl/overons). In de afgelopen jaren zochten we naar middelen en methodieken die dit doel ondersteunen. De nieuwste ontdekking: Personality Poker!

Sander Oldenkamp
Op vrijdagmiddag 25 mei in de ruime bovenkamer van een plaatselijke kroeg hadden we Sander Oldenkamp, eigenaar van 9:1 engagement, uitgenodigd voor een sessie Personality Poker. Sander faciliteert – als enige aanbieder van Personality Poker in Nederland – dit soort sessies en geeft advies naar aanleiding van de uitkomst.

Een speelse persoonlijkheidstest
Personality Poker is een persoonlijkheidstest en groepsactiviteit in één. Personality Poker geeft via een spelvorm een indicatie van de eigen werkstijl. Sander vergeleek het met een besturingssysteem van een computer. De uitkomst betekent niet dat je geen andere ‘systemen’ eigen kan maken, maar het geeft jouw primaire persoonlijkheid weer. Hetgeen jou het beste omschrijft. Het spel beschrijft vier persoonlijkheden (zoals analytisch of creatief) en verdeelt die vervolgens in een introverte en extraverte variant. De persoonlijkheden zijn gekoppeld aan de kleuren van het kaartspel en op de kaarten staan beschrijvende woorden als ‘sceptisch’ of ‘realistisch’ (kaarten die in dit voorbeeld een analytische persoonlijkheid beschrijven). Na een aantal individuele en groepsrondes, hou je een hand over die je inzicht geeft in jouw persoonlijke werkstijl.

Alles wat je wil weten in een kwartier
Omdat de precieze werkwijze uitleggen de uitkomst zou kunnen beïnvloeden – mocht je het zelf een keer willen spelen – willen we je niet teveel vertellen. Behalve dan dat we zeer enthousiast waren over de aanpak en de output van het kaartspel. Het is een snelle test met een inhoudelijk en verbazingwekkend nauwkeurig resultaat. Op speelse wijze geeft het binnen 20 minuten een analyse die direct inzicht geeft in het handelen van de persoon en zijn/haar rol in het team (en dus ook indirect op het functioneren van het team).

Extra dimensie: feedback van collega’s
Naast de eigen selectie, gaven wij elkaar ook kaarten, wat de uitkomst een extra waarde gaf. Iemand plaatste zichzelf in de rol van de analist, maar collega’s gaven hem ‘manager-kaarten’. Een analist is een denker en iemand die zich bezighoudt met de ‘Waarom?’-vraag. Echter, om van praktisch nut te zijn, moet je jezelf ook op tijd kunnen remmen en de gedachten ordenen en omzetten in daden. De persoon in kwestie had zich in de loop der jaren aangeleerd om zich facetten van de manager-persoonlijkheid toe te eigenen om structuur te brengen in zijn werkwijze. Een verandering die werd gezien en bevestigd door de collega’s.

Meer info over Personality Poker: Blog 9:1 engagement of Personality Poker website.

NBC+ project: software ontwikkelen in teams

Op deze blog heb je al kunnen lezen dat wij samen met Emid en Martin Feijen aan de slag gaan met de ontwikkeling, implementatie en applicatief beheer van het NBC+ Zoekplatform. Het project bestaat uit twee delen: het ontwikkelen van het zoekplatform en het ontsluiten van de bronnen. In dit artikel willen we je vertellen over de projectorganisatie van het eerste deel.

Onze aanpak omvat een proces van iteraties en projectteams. Voor de dagelijkse praktijk zijn er vier teams gedefinieerd:

1. Het klantteam
Dit team staat in het midden van de communicatie naar alle ander projectteams. Het klantteam bepaalt de te realiseren functionaliteit en geeft dit in opdracht aan het realisatieteam. De focus van het klantteam ligt op de functionaliteit van het systeem als geheel ten opzichte van de omgeving, de requirements en de gewenste innovaties.

2. Het realisatieteam
De ontwikkelde functionaliteit, die in opdracht gemaakt wordt voor het klantteam, koppelt het realisatieteam terug tijdens de tweewekelijkse planninggames. Ook wordt samen met het klantteam de taken en gewenste functies voor de volgende iteratie (ontwikkelcyclus) bepaald. De focus van het realisatieteam ligt op werkende software, met automatische regressietesten op unit- en op systeemniveau. Het team ontwikkelt software op Agile wijze.

3. De denktank
De denktank komt periodiek een dagdeel bijeen om onder begeleiding van een facilitator te brainstormen over de innovaties van het project. De onderwerpen worden aangestuurd vanuit het klantteam. Zij kunnen de denktank bijvoorbeeld vragen om een advies uit te brengen over de technische haalbaarheid van bepaalde architectuur of een feature.

4. De klankbordgroep
Namens de Openbare Bibliotheek (de eigenlijke klant) beoordeelt de klankbordgroep hetgeen wat wordt ontwikkeld. Het klantteam organiseert demo’s waarin de meest recente versie van het systeem wordt getoond. In de samenstelling van de klankbordgroep wordt er rekening mee gehouden dat zij het klantteam van zowel functionele als technische input kunnen voorzien.

Reden voor de aanpak
Er zijn verschillende redenen om het proces op bovenstaande manier in te richten. De samenwerking tussen de vier teams faciliteert interactie (en feedback) en gestructureerde betrokkenheid, waardoor je vanuit alle kanten weet wat de huidige stand van het project is.

Het klantteam is de spil in het web. Het realisatiesysteem bouwt aan werkende software. De klankbordgroep helpt Stichting Bibliotheek.nl om hun klant betrokken te houden, de klant heeft via de klankbordgroep vervolgens invloed op wat er wordt ontwikkeld en kan het klantteam – en indirect het realisatieteam – van feedback voorzien. Het bestaansrecht van de denktank ontleent zich aan het ambitieniveau van het project. De opdracht vergt veel innovativiteit en de features die we uiteindelijk gaan ontwikkelen, zijn nog niet eerder vertoond. De denktank moet door correct advies zorgen dat de opdrachten die het klantteam geeft aan het realisatieteam maak- en haalbaar zijn (technisch, budgetair, binnen de tijd, mankracht, e.d.).

Het belang van interactie
Elk project is afhankelijk van mensen, de kwaliteit van samenwerken en het project hangt af van de personen. Persoonlijk contact – face-to-face meetings – is belangrijk om elkaar begrijpen. Het geeft veiligheid en de ruimte om te leren vertrouwen op elkaars discipline en vaardigheden. Goede samenwerking loopt direct uit op creativiteit en omdat mensen elkaar inspireren, worden ze enthousiast en volgt de inhoud vanzelf.