Softwarebedrijf Seecr trekt tijdelijk in bij hogeschool CHE

Open source softwarebedrijf Seecr uit Veenendaal trekt per augustus in bij de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE). Ze vestigt zich tijdelijk naast de lokalen waar de nieuwe hbo-ICT opleiding in september van start gaat. Het bedrijf oriënteert zich ondertussen op een nieuw te bouwen kantoor in Ede. Na het tekenen van het huurcontract werd het glas geheven op de synergie, die beiden beogen met het tijdelijke onderkomen.

Extreme programming

Erik Groeneveld en Thijs Janssen zijn de eigenaren van Seecr. Zij ontwikkelen met hun team open source software. Seecr was een van de eerste ondernemingen die Extreme Programming introduceerde in Nederland: een werkwijze, waarbij – in plaats van te beginnen met ontwikkelen als het totaalplaatje af is – in korte cycli van twee weken stukjes software worden opgeleverd. Het streven is stapje voor stapje te ontwikkelen en met de opdrachtgever samen te zoeken naar de eerstvolgende feature met de meeste toegevoegde waarde.

Opdrachtgevers en producten

Seecr levert software aan landelijke organisaties als de Koninklijke Bibliotheek, Beeld en Geluid, Kennisnet, de KNAW, de Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg, en Surf. Met haar software is ieder boek dat in bezit is van de Nederlandse Bibliotheken vindbaar; kunnen hbo-studenten door medestudenten geproduceerde scripties nalezen op hbo-kennisbank.nl, en kunnen vrijwilligers van de Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg artikelen invoeren en vindbaar maken voor de wereld van de gezondheidszorg, op een door Seecr gebouwd en gehost publicatieplatform.

Snel schakelen

Seecr wil de hbo-ict studenten laten proeven en ruiken aan haar unieke werkwijze. Ze hanteert dagelijks vier zeer korte staande vergaderingen, waarin medewerkers bij elkaar staan en vertellend wordt gedeeld, waaraan wordt gewerkt. Via een flexibel monitoringsysteeem worden wensen van klanten vastgelegd en geprioriteerd. Het ligt in de lijn der bedoeling regelmatig studenten bij deze vorm van werkoverleg uit te nodigen, zodat ze bekend raken met deze vorm van snelle afstemming.

Proosten op de synergie CHE - Seecr

De samenwerking bezegeld met een toast op de Kenniscampus. Softwarebedrijf Seecr zal op 1 augustus een deel van de bovenste verdieping van het Prisma-gebouw betrekken. v.l.n.r. Gerrit van der Heijden (directeur ondersteunende diensten CHE); Henk Langerak (hoofd facilitaire dienst CHE); dr. Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur, Thijs Janssen (directeur Seecr); drs. ing. Erik Groeneveld (directeur Seecr).

Reactie CHE

De CHE verwacht dat er mooie cross-overs zullen ontstaan die bijdragen aan de ontwikkeling van haar studenten. Harmen van Wijnen van het College van Bestuur: “De verhuur van de ruimte aan Seecr past in onze doelstellingen om ons nauwer te verbinden met het werkveld.”

Seecr sponsort technische kindermiddag met Micro:Bit

Seecr heeft bijgedragen aan een technische kinder-knutselmiddag van Zabuki door de sponsoring van de aankoop van Micro:Bits, kabels met krokodillenklemmetjes en servo’s. Zabuki Deventer is een vrijwilligersorganisatie die voor en met kinderen in Deventer en omstreken maandelijks een thema uitdiept.

De onderwerpen variëren van chemie tot honden, en van beton tot programmeren. Zo’n veertig kinderen hebben een geweldige middag gehad.

Seecr sponsort technische kindermiddag

Een kennismaking met Micro:Bits op de kindermiddag

HBO Kennisbank vernieuwd

HBO Kennisbank is vernieuwd. Het portaal met praktijkgericht onderzoek en afstudeerproducten heeft een nieuw ontwerp, en is makkelijker doorzoekbaar. Het portaal draagt bij aan kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Afgelopen week hebben we de site gereleased. De HBO Kennisbank is een van onze langstlopende projecten die we voor SURF uitvoeren.

Open access publiceren stimuleren

Ruim 10 jaar na de lancering van HBO Kennisbank was het tijd voor vernieuwing. Naast een nieuw ontwerp om de toegankelijkheid van onderzoekspublicaties te vergroten, willen de aangesloten hogescholen nog meer nadruk leggen op open access publiceren. Het doel is om mensen te inspireren en het hergebruik van onderzoek te stimuleren. Zowel lectoren, docent-onderzoekers als studenten zorgen voor een doorlopende stroom aan interessante publicaties, zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerproducten. HBO Kennisbank is onderdeel van Directory of Open Access Repositories. Hiermee voldoet het portaal aan de eisen van NWO om als ‘Trusted Repository’ te worden aangemerkt.

Ook voor bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de gebruikers van het portaal student is bij één van de betrokken instellingen. Tien procent van de gebruikers vertegenwoordigt organisaties op zoek naar kennis waarmee zij hun dienstverlening of product kunnen verbeteren. Organisaties hoeven niet altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden maar kunnen putten uit kwalitatief hoogstaand onderzoek beschikbaar op HBO Kennisbank. Duidelijk maken wat het portaal het werkveld biedt, is daarom ook een belangrijk speerpunt voor de vernieuwde HBO Kennisbank.

Schermafbeelding 2018-06-21 om 14.09.30

HBO Kennisbank: kennis zichtbaar en toegankelijk maken

Binnen hogescholen worden veel publicaties, zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten. HBO Kennisbank heeft als doel om deze kennis zichtbaar en toegankelijk te maken. De aangesloten hogescholen willen hiermee mensen inspireren en het hergebruik van onderzoek stimuleren. De hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van hun afstudeerproducten en publicaties. Ook bepalen ze zelf welk materiaal opgenomen wordt en of dit zichtbaar is voor de buitenwereld.

Benieuwd? Bekijk de vernieuwde HBO Kennisbank.  

Even voorstellen

Onze nieuwe kracht is Geertje van den Brink – Bronkhorst. Zij is per 1 maart Operationeel Manager bij Seecr. Afkomstig uit de ingenieurswereld, neemt ze 15 jaar ervaring in projectbeheersing mee. IMG_8196

In haar vrije tijd zet ze zich in voor de leefbaarheid van haar dorp. Geertje volgt ook nog een opleiding coaching, waarbij paarden als waarnemer van menselijk gedrag worden ingezet.

 

Bibliografische database voor Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn ontsluit Nederlandstalige artikelen over de gezondheidszorg

De hosting en het beheer van het software-platform waar de Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg (NAZ) op draait, worden sinds december 2017 geleverd door Seecr. Het komende jaar hopen we het platform nog verder door te ontwikkelen, met voor de sector handige features. De Stichting IZW zal de input verzamelen.

Toegankelijkheid

De artikelen in de NAZ worden ontsloten op basis van titelgegevens en inhoudelijk met trefwoorden en meestal een korte samenvatting. De artikelen zijn voorzien van een link naar de full tekst op de site van de uitgever wanneer deze beschikbaar is op internet. Tot deze full tekst heeft een NAZ-abonnee niet automatisch toegang. Dit is afhankelijk van de abonnementen van de instelling van de abonnees, die meestal in de medische wereld werkzaam zijn.

Proefabonnementen

De NAZ wordt vooral gebruikt door ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Ook voor andere organisaties zoals MBO, HBO en universiteiten met opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en Openbare Bibliotheken is de NAZ interessant. Verzoeken om proefabonnementen of meer informatie kunt u richten aan info@izw-naz.nl.

 

Hoe hard hebben we de top 100 geciteerde papers nodig?

Even aandacht voor een artikel op de site authorea.com. U vindt daarin een opsomming van de 100 meest geciteerde papers ooit. In het artikel wordt geconcludeerd dat ongeveer 65 procent van die papers niet open access zijn. Anders geformuleerd, research dat van groot belang blijkt voor de wetenschappelijke wereld, is ontoegankelijk voor het grootste deel van de wereld.

De schrijver van het stuk droomt weg bij het bedrag dat met die pay walls is verdiend door uitgevers, en vertaalt die door naar het aantal mensen in de VS dat een Bugatti Veyron ermee hadden kunnen rijden, een grote koffie van Starbucks ervan hadden kunnen kopen.

Wat kost die wall ons?

Luxe koffie of dure auto’s waren niet mijn eerste associatie. Hoe hoog is zo’n pay wall eigenlijk, vroeg ik me af, voor wetenschappers die werken in landen waar massa’s leven van minder dan een dollar per dag? Hebben juist die landen niet alle wind in hun zeilen nodig, oftewel voorhanden kennis, om hun land en economie bestuurbaar en leefbaar te houden?

Truth to Power

Truth to Power

Klopt de rekensom van de Bugatti Veyrons en Starbucks koffie, of is er een deel weggelaten uit de vergelijking? Ontstaat er misschien wel ‘collateral damage’ door de opgetrokken muren? Snijden we onszelf ermee in de vingers en leiden betaalmuren misschien wel tot ondermijning van de Ontwikkelingsdoelen van de VN? Belangrijke veranderingen in de wereld verlopen nu met exponentiële snelheid. In de film ‘Truth To Power’, het vervolg van Al Gore’s ‘An Inconvenient Truth’ zien we landen die de lasten dragen van 150 jaar CO2 uitstoot, voornamelijk door het Westen, bijna smeken om gunsten van westerse mogendheden, die de verdienmodellen en regels van het spel bepalen. De film tikt de massa nogmaals op de schouder om aandacht te vragen voor de grootschalige extinctie die gaande is op planeet aarde. Deze aflevering legt de vinger op zere plekken in dysfunctioneel geworden systemen, die de vaart naar de afgrond erin houden. Ik zal u niet alles verklappen, maar deze donkere maand leent zich voor een bezoekje aan deze film.