Project Nationale Aggregator Digitale Collectie NL

Samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid hebben we een nationale infrastructuur ontwikkeld, de zogenaamde Nationale Aggregator

Digitale Collectie NL
Deze aggregator brengt beschikbare digitale erfgoedcollecties van musea en archieven in Nederland samen in een centrale index.

Vergroting zichtbaarheid collecties
De Nationale Aggregator biedt een infrastructuur voor de aansluiting van digitale erfgoedcollecties van musea en archieven op (inter)nationale diensten en voorzieningen. Door de metadata van miljoenen digitale erfgoedobjecten nationaal te ontsluiten, wordt de zichtbaarheid vergroot van het Nederlands erfgoed op een portal als Europeana.

Kwaliteit
Om de metadata uit verschillende bronnen eenduidig te kunnen ontsluiten via OAI-PMH, is het van belang dat formaatafspraken correct worden toegepast. Binnen het platform wordt deze kwaliteit gewaarborgd. Met de feedback die dit oplevert, adviseren we collectiebeheerders over eventueel noodzakelijke aanpassingen in de manier waarop hun gegevens beschikbaar worden gesteld.

Op de basisfunctie worden steeds nieuwe toepassingen en verbindingen gebouwd. Zo is er een koppeling gerealiseerd met Clarin, de research infrastructuur voor taalonderzoek en menswetenschappen.

Linked Open Data
Met Beeld en Geluid zijn we semantische technologie gaan toepassen en doorontwikkelen om de onderlinge verbanden tussen collecties op een uitnodigende manier zichtbaar te kunnen maken. Op de studiedag ‘De Grootste Gemene Deler’ (juni 2013) heeft Jurjan-Paul de Linked Open Data Demonstrator gepresenteerd. Omdat het in veel gevallen nog nodig is dat brongevens worden uitgebreid met links naar herkenbare concepten, vervult Seecr ook hierin een adviserende rol.

Looptijd
Van oktober 2009 tot maart 2011

Link
http://www.beeldengeluid.nl/

Presentatie Linked Open Data Demonstrator

Onder het thema ‘De grootste gemene deler’ vond op 5 juni  jl. een studiedag plaats voor erfgoedprofessionals in het kader van Europeana en de nationale aggregator ‘Digitale Collectie’ (waarvan de software is ontwikkeld door Seecr).

Jurjan-Paul Medema presenteerde daar de stand van zaken van een ‘linked open data demonstrator’. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Seecr deze demonstrator ontwikkeld. Het doel van dit project is om verbanden zichtbaar te maken tussen erfgoedobjecten in verschillende collecties. Dit zal vervolgens instellingen kunnen stimuleren om hun metadata steeds meer in een ‘linked open’ vorm beschikbaar te maken.

screenshot Linked Open Data Demonstrator:
Image

Semantische links
Voorlopig zijn we gestart met de Open Beelden collectie van Beeld & Geluid en een collectie molenfoto’s van RCE. We hebben ondersteuning verleend aan het vormgeven van de RDF met semantische links naar thesaurusbegrippen en geografische aanduidingen. Voor de metadataspecialisten was het vervolgens nog wel een flinke klus om de brondata daadwerkelijk te verrijken en links te leggen tussen de verschillende thesauri die bij beide organisaties in gebruik zijn.

Visualisatie
De demonstrator maakt gebruik van de open source tool InContext (http://surf.nl/InContext) om de relaties tussen objecten en begrippen te tonen. Met de demonstrator willen wij de bezoekers een gebruiksvriendelijke user interface aanbieden, waardoor zij op een intuïtieve manier langs inhoudelijke relaties op verkenning kunnen gaan door de dataset. Dit hebben we gerealiseerd door voldoende intelligentie op te nemen in de software die efficiënte selecties maakt van de data en de technische details daarvan buiten het zicht houdt.

Toekomst
Wij hopen dat het project een vervolg krijgt in de vorm van doorontwikkeling aan de user interface en linked data van meer collecties.