Project Open Annotation Service (OAS)

Om gedigitaliseerde beelden, audiofiles, scans van oude documenten op een standaard manier te annoteren en uit te wisselen is binnen CATCHplus het Open Annotation Service project uitgevoerd.

Annotaties van specialisten, bijvoorbeeld bij handgeschreven teksten, worden via de Open Annotation standaard opgeslagen in een Annotation Service. Deze serice publiceert de annotaties, maakt ze doorzoekbaar, en stelt ze te beschikking aan ander applicaties. Verschillende annotaties services kunnen onderling annotaties uitwisselen.

Seecr heeft Open Annotation Server ontwikkeld. OAS is makkelijk te installeren en in te richten. De software is beschikbaar als Open Source (https://github.com/CatchPlus/OAS-Open-Annotation-Service). Voor Debian linux is een kant en klaar package beschikbaar: http://repository.seecr.nl/binaries/oas-1.2.html

Onderdeel van het project was ook het ontwikkelen van de OAS-standaard. Onze feedback heeft mede geleid tot de huidige standaard, zie http://www.w3.org/community/openannotation/.

Feedback
Een zoekapplicatie ontwikkelen is dagelijkse kost voor ons. De aangeleverde specificaties en structuren maakten dit project wel wat gecompliceerder. Ik vind het dan ook echt een uitdaging om die documenten uit te pluizen en vervolgens voor 100 procent conform de aangeleverde specificaties te implementeren. Feedback van de klant is daarbij onmisbaar. Het is bij dit project wel weer gebleken dat we voor het beste resultaat de klant nodig hebben.

Looptijd
Van januari 2012 tot oktober 2012

Link
http://oas.dev.seecr.nl:8000/index

OAS – een publiek platform voor open annotaties

Samen met NWO en CATCHPlus heeft Seecr in het afgelopen kwartaal de infrastructuur gebouwd voor de Open Annotation Service (OAS). Annotaties zijn digitale aantekeningen die je kunt maken bij digitale objecten. Van simpele tekstdocumenten en foto’s tot muziek of filmpjes. Eigenlijk is de enige voorwaarde dat het object een URI heeft. Een vorm van annoteren is bijvoorbeeld het ‘taggen’ van foto’s op facebook.

Hoe werkt het? De service ondersteunt website- en applicatieontwikkelaars bij het delen van annotaties. De app of portal uploadt de annotatie in de OAS. De OAS zorgt ervoor dat je annotaties kunt doorzoeken, beheren en uitwisselen. De service maakt gebruik van het open annotation formaat in RDF. Een uniform formaat waardoor data makkelijk uitwisselbaar is tussen verschillende open annotatie services. De OAS stelt je in staat om de collecties stap-voor-stap te verrijken.

De OAS komt binnenkort beschikbaar als open source software en is makkelijk installeerbaar (zero-config).

Meer over Open Annotaties – www.openannotation.org