KB start ‘Haal meer uit de NBC+’-samenwerkingsproject

De KB start met een nieuw samenwerkingsproject met openbare bibliotheken: ‘Haal meer uit de NBC+’. Het doel ervan is dat de bibliotheken beter zicht krijgen op het uitnutten van beschikbare functionaliteit in het Open Zoekplatform (OZP) en de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+). Seecr heeft dit platform oorspronkelijk gebouwd en verzorgt de hosting ervan. We hebben de doorontwikkeling intussen overgedragen aan de KB.

De NBC+ is een onderdeel van het OB-netwerkportfolio vanuit de landelijke digitale infrastructuur (LDI). De KB beheert deze infrastructuur. De KB voert de “Haal meer uit” projecten uit als onderdeel van het meerjarenprogramma “Haal meer uit het OB-netwerkportfolio”. Doel: meer en beter gebruik door OB’s van het portfolio vanuit de landelijke digitale infrastructuur zodat de klant zo optimaal mogelijk wordt bediend door het KB-OB netwerk.

Over de NBC+

De NBC+ is een catalogus met gegevens over titels die in Nederlandse publiek gefinancierde bibliotheken aanwezig zijn. De NBC+ draagt bij aan het optimaliseren van deze toegang én aan de vindbaarheid van deze collecties voor alle soorten gebruikers. De NBC+ is rechtstreeks doorzoekbaar vanuit de landelijke website http://www.bibliotheek.nl, maar biedt ook de mogelijkheid aan leveranciers en OB’s om zelf een gebruikersomgeving (een zogenoemde ‘frontend’) te ontwikkelen voor hun website. Deze front-ends bieden toegang tot gegevens in de NBC+ of tot deelcollecties daaruit.

Project NED – ‘Back office’-project (infrastructuur)

De NED-pilot beoogt een infrastructuur op te zetten voor digitaal cultureel erfgoed in Nederland. Deze infrastructuur is gebaseerd op open standaarden als OAI-PMH en SRU en Dublin Core.

De infrastructuur wordt als pilot gebruikt om te kijken hoe waardevol een connectie tussen de verschillende erfgoedinstellingen is. Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de informatiearchitectuur zijn:

  • Koppeling bestaande informatiesystemen: de architectuur sluit aan op bestaande informatiesystemen van de erfgoedinstellingen of biedt daar koppelvlakken voor zodat de infrastructuur niet naast de bestaande informatiearchitectuur bestaat maar daarmee in samenhang ontwikkeld wordt. Reeds beschikbare content is daarmee tegelijkertijd toegankelijk.
  • Hergebruik van content en software: inhoud, vorm en presentatie zijn volledig gescheiden in de verschillende lagen van de informatiearchitectuur.
  • Uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid: er wordt voor de beschikbaarstelling van de objecten en de metadata gebruik gemaakt van standaarden, zoals XML en Dublin Core. Hiermee kan een hoge mate van interoperabiliteit worden bereikt. Bij de technische ontwikkelingen in het project worden de webrichtlijnen van de overheid gehanteerd. Het consortium kiest waar mogelijk voor open source software en open standaarden en sluit waar nodig aan bij de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA).

Digitale duurzaamheid: voor digitale duurzaamheid van de images wordt aansluiting gezocht bij de bestaande voorzieningen bij consortiumpartners die hier veel ervaring mee hebben.

Looptijd
Van september 2009 tot december 2010.

Link
http://www.kb.nl