Zoekindex Lucene verder geoptimaliseerd

Meresco, onze library van search en retrieval software, gebruikt Lucene voor de zoekindex. Lucene is ontwikkeld in Java; onze code is geschreven in Python. Python biedt verschillende mogelijkheden om deze Java code te gebruiken. De open source Software Foundation Apache biedt de mogelijkheid de Java code beschikbaar te maken binnen Python. Dit kan met PyLucene (http://lucene.apache.org/pylucene/).

Opvallend

Tot voor kort maakte we alleen maar gebruik van PyLucene om onze indexen aan te spreken. Op onze software draait continu een monitoring systeem, dat ons inzicht geeft in performance. We merkten steeds vaker dat er geheugen ‘kwijt’ was. Een ander opvallend fenomeen was dat het nodig werd de indexen eens in de zoveel tijd te herstarten, omdat deze anders ‘Out of memory’ gingen. Duidelijk: er was iets aan de hand, en we doken erin. Ondanks veel memory profiling en het bekijken van heap-dumps, die laten zien waaruit het gebruikte geheugen was opgebouwd, kwamen we niet tot een bevredigende conclusie waarom de garbage collector zijn werkt niet goed deed. Java objecten, waarvan wij zagen dat die wel konden worden opgeruimd, werden níet opgeruimd.

Zagen wij iets over het hoofd? Hadden we echt een geheugenlek? Of had de garbage collector te veel te doen om dit binnen de gewenste tijden op te kunnen ruimen?

Aankijken

Ondertussen bleven onze indexen groeien, alsook het aantal queries aan de indexen. Tot we uiteindelijk voor sommige indexen meerdere keren per dag een ‘out of memory error’-melding kregen. Om wat ruimte te scheppen, zetten we het automatisch bijwerken van de indexen daarom uit, en voerden we die handmatig uit op rustige momenten van de dag. Dit gaf voorlopig ruimte, maar dat is geen duurzame oplossing. Tijd voor actie dus.

Actie

Wij hebben een tijdje gebruik gemaakt van het open source enterprise search platform Solr, dat in Java is geschreven. Solr maakt gebruik van de zoekindex-functionaliteit van Lucene, en biedt een http-service aan om queries te stellen. Wat zou er gebeuren als wij ook deze strategie zouden volgen? We zouden Lucene in Java gaan draaien, de ‘native’ taal. Het combineren van garbage in Python en Java komt dan niet meer voor en lost eventuele problemen die we daarmee hebben op. We waren ook heel benieuwd wat er met de performance zou gebeuren.

We schreven onze eigen code om naar Java, bovenop Lucene, en plaatsten er een http-service voor. Na een aantal dagen Java code schrijven, met in het achterhoofd dat het ons zowiezo zou helpen bij het vinden van een oplossing, lukte het ons om weer een werkende versie te krijgen.

Performance testen

De code installeerden we op een acceptatie server met veel data. De eerste testresultaten waren erg bemoedigend. Ze gaven aan dat de indexen zelfs meer dan dubbel zo snel waren geworden. Dat was een beter resultaat dan we verwacht hadden. Maar de grote vraag: is ons geheugenprobleem opgelost, was nog niet beantwoord. We lieten daarom een duurtest los op de oplossing. We bestookten het systeem urenlang met een continue load, waarvan we wisten dat het oude systeem daar al snel onder zou bezwijken. En jawel: er kwamen geen geheugenproblemen meer voor.

Gemiddelde responstijden voor en na release op 16 december

Gemiddelde responstijden voor en na release (op 16 december 2015)

In de roos

Het leek er sterk op dat we ons probleem opgelost hadden. Ons vermoeden dat het in puur Java beter zou moeten gaan, klopte. Als klap op de vuurpijl kregen we er ook nog een enorme performance verbetering bij.

Uiteindelijk hebben we deze aanpak een tijdje laten meedraaien op de acceptatie-omgeving om er zeker van te zijn dat de werking probleemloos was. Intussen is het alweer een tijdje gereleased naar een productie omgeving, waar het nu vlekkeloos draait.

 

Performance index Lucene

Al lange tijd is de performance van onze index (Lucene) een hot item bij Seecr. De standaard performance van Lucene voor normale query’s en drilldown is prima. Maar over de performance van de join-functionaliteit zijn wij niet tevreden. Daarom zijn we al over gestapt op onze eigen manier van joinen, om de snelheid te kunnen garanderen. (Lees meer hierover in ons eerder verschenen artikel)

Het resultaat van onze eigen code werd vanaf het begin al gecached om het snel en acceptabel te maken. Zodra een gebruiker dezelfde zoekvraag opnieuw stelde stond het resultaat meteen klaar in de cache.

Naarmate we steeds meer records en gebruikers kregen, begonnen er wat problemen te ontstaan. De servers gebruikten meer geheugen en de query’s werden trager.  Een automatische refresh van al onze records instellen, zodat er elke vijf minuten nieuwe records geïndexeerd worden, zou het systeem nog trager maken. Dat kunnen we ons niet permitteren. Ik ben in de code gedoken om te achterhalen waarom het systeem op deze manier reageerde.

Compacter opslaan
Al snel ontdekte ik dat de caches die gemaakt worden voor onze eigen join-code veel geheugen gebruiken. Een goede oplossing hiervoor dacht ik te hebben gevonden in de vorm van compacter opslaan. Het gebruik ging voor één query van 300Mb naar 2Mb; een enorme verbetering. Maar helaas was de oplossing niet zo simpel. Sterker nog, de query’s leken hierdoor om de zoveel tijd nog trager dan dat ze al waren.

Wat bleek nu, het maken van de cache was erg veel duurder geworden. Vandaar dus dat de query’s soms nog trager waren. Tijdens een brainstorm met mijn collega’s werd het idee geopperd om het eens te testen zonder enige vorm van caching. Misschien was het verzamelen van alle gegevens wel zo snel dat het maken van een cache niet opweegt tegen die snelheid.

Dat vond ik het proberen waard. De code heb ik opnieuw geschreven en inderdaad, het verzamelen van alle gegevens was ook erg snel zonder caching. Toch was het niet voldoende om volledig zonder te kunnen.

Minder committen
Tot dit moment werd Lucene eens in de 1000 records of om de 10 seconden gecommit. Binnen maximaal zoveel seconden waren wijzigingen daardoor zichtbaar. Was dit misschien iets te veel van het goede? Zo belangrijk was het niet dat wijzigingen zichtbaar moesten worden. Records worden zelfs maar een paar keer in de zoveel tijd toegevoegd en zeker niet elke 10 seconden.

Daarom hebben we hier verandering in gebracht. We committen nog maar elke 5 minuten of elke 100.000 records. Dit had een positief resultaat; de query’s waren nog maar maximaal eens in de 5 minuten trager. De gebruiker merkte hier dus behoorlijk minder van.

Maar na een tijdje kwamen er klachten dat het systeem vaak traag reageerde. Eens in de 5 minuten committen is toch niet voldoende. Hier moest toch een goede oplossing voor zijn te vinden. Ik heb besloten om over te gaan om een andere vorm van caching. Eén waarin we simpelweg het eindresultaat van de join-query wordt bewaard. Deze vorm gebruikte weinig geheugen, maar moest wel elke keer alles opnieuw berekenen; dit tegenover de oude vorm die alleen het gewijzigde deel opnieuw berekende. Deze nieuwe caches konden dan ook na elke commit opnieuw gemaakt worden.

Nog steeds waren wie hiermee niet waar we wilden zijn. Doordat we zo weinig committen werden de commits uiteraard wat duurder. Tot onze verbazing gebeurde het dat dit tot wel 8 seconden kon duren. Veel te lang als de query daarop moet wachten. En als we onze automatische refresh aanzetten werden er elke vijf minuten records toegevoegd en bereikten we hier dus helemaal niets mee. Nog steeds was het om de 5 minuten veel te traag, ondanks dat we al zoveel geoptimaliseerd hadden. Een behoorlijke tegenvaller.

Multi threading
Het was lastig om ook dit nog op te lossen. We konden geen goede optimalisaties voor Lucene bedenken. Totdat ik ineens bedacht dat Lucene multi-threaded is. Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Want zolang een record geïndexeerd wordt, kan er niet gezocht worden. Dit merk je uiteraard meteen als een commit 8 seconden duurt. Als ik dat nou eens kon veranderen.

Ons indexeer- en zoekproces heb ik gesplitst naar twee verschillende threads. Eén thread om te indexeren en de andere om te zoeken. Tijdens het indexeren is het nu ook mogelijk om te kunnen zoeken. Ook als de writer-thread 8 seconden staat te committen. Eindelijk leek het erop dat we weer een goede performance hebben behaald.

Dé oplossing
De processen gebruiken weer een normale hoeveelheid geheugen en door middel van ons monitoringsysteem kunnen we zien dat de responsetijden weer acceptabel zijn. In onderstaande grafiek is te zien wat het effect van de laatste verbetering was op onze productieomgeving. Deze grafiek toont de gemiddelde responsetijd. Duidelijk is te zien dat we 22 januari gereleased hebben. Alle hogere pieken, die veroorzaakt werden door die 8 seconden commit tijd, zijn verdwenen. Grafiek

Voor nu ben ik heel tevreden met deze oplossing. Al ben ik wel met een nieuw experiment gestart om te kijken of we hier nog meer uit kunnen halen dan nu al mogelijk is. Je kunt maar beter goed voorbereid zijn op eventuele veranderingen in gebruik.

Multi-threading and optimizing speed-up (Infographic)

Below is an #infographic about how a multi-threaded application in general behaves, including text balloons with suggestions about where to look for improvements.

I created it because I wanted to explain to a colleague what I did to improve Lucene’s faceting performance using 16 CPU cores.

I hope it speaks for itself.

Infographic about Multi-threading

Infographic about Analyzing and Optimizing Multi-threading (and why you don’t see linear speed-up in most practical cases)

A Faster Join for Solr/Lucene

Reducing Index Maintenance Costs with Join.

The previous post introduced the reasons why we want blazingly fast join functionality in Lucene: reduction of index maintenance costs.

This post details how we improved the speed of Lucene’s Query-Time Join a thousandfold.  We achieved this by looking at usage patterns instead of looking at the technology. Lucene’s default Join is a truly Lucene way of performing Joins between arbitrary terms in arbitrary fields in two indexes. Our Join more or less turns a Lucene index into a relational table and provides Join functionality as you would expect from a relational database.  That might sound restrictive to Lucene-adepts, but it offers unprecedented possibilities.

Keys, keys, keys

Lucene joins indexes based on terms. Our first observation is that these terms in fact play the role of keys. In database-lingo you would call them primary or foreign keys. Nowadays, most people use either UUIDs or URIs to identify things, but these are hard to deal with: they occupy much space, are expensive to compare and do not compress well.  Data management software internally always translates long, text based identifiers to small integers. (As a matter of fact, Lucene also uses them and calls them docid and ord.) Our Join implementation is based on such small monotonically increasing numbers and we call them keys.

Multiple Values

The second observation is that lucene supports join on fields that contain multiple values for one document.  But key cells in databases always contain exactly one value for each row.  If you need multiple values, you’d create a separate table containing multiple entries containing the same (foreign) key and then… join it.  Since join is a database concept after all, we might want to consider to be consequent and use single valued fields exclusively. If we need multiple values, we’ll create a separate index and then… join it!  So in our Join implementation, every document in a Lucene index gets one and only one (non-unique though) key.   This is not restricting you as long as you are prepared to adapt your data model.  Read on.

Performance

The performance gain of using small integers over strings is tremendous.  Small integers use significantly less memory and can be fetched, stored and compared with a single machine instruction. Having only single values (one key) per field per document means they can be organized efficiently in one-dimensional arrays or bitsets.  Much research in the domain of Information Retrieval deals with fast storage and intersection of these arrays and bitsets, and much of the research results are available in Lucene! It works marvelous with our keys.

Translate Identifiers to Single Valued Keys

So how do we go about translating string identifiers to numeric keys?  The implementation of this is downright easy in Lucene if you use the new Taxonomy functionality.  The taxonomy is a proper dictionary, mapping every term onto a small number: the key.  Lucene can store this key very efficiently using the relatively new NumericDocValuesField feature. During indexing, we use it like this to store a key in field key (pseudo-code):

TaxonomyWriter keysDict = new DirectoryTaxonomyWriter(...);
Document doc = new Document();
long key = keyDict.addCategory(new CategoryPath());
doc.add(new NumericDocValuesField("key", key));
indexWriter_A.addDocument(doc);

It is essential that one uses the same TaxonomyWriter for every index so that identifiers in all indexes get mapped onto the same keys.

(A completely different way of creating keys is using another database’s key generation mechanism.  Virtuoso for example exposes its IRI_TO_ID and ID_TO_IRI functions.  Using these to obtain keys gives the opportunity to Join between Lucene and Virtuoso.  Expect a blog about that!)

Create Single Valued Keys

The problem of having single valued keys may require changes to the data model. In our case we had the denormalized form in one index:

id:<uri_1>  title:"The Hobbit"  location:<loc_1>,<loc_2>, ...

We split this into two indexes:

id:<uri_1>  title:"The Hobbit"

and:

id:<uri_1>  location:<loc_1>
id:<uri_1>  location:<loc_2>

Querying

Now we have two or more indexes in which the terms we wish to use for joining are replaced by keys.  We can now join these indexes during queries by specifying which fields to use for joining. To keep things simple, we assume that one index A simply filters the results from another index B.  In practise things are (much) more complicated; too complicated for a blog.

Expressing Join

For join to really work well, we will need a query language that supports join. The query language built into Lucene offers no support for this, but luckily we can do without.  There is another language that does support joins and that is the language consisting of Java classes centered around Query, Filter and Collector.

Collecting Terms… eh Keys

The first step is to collect the keys for the terms we want to match between indexes. This step is straight forward (if you leave out caching and all the devious Java markup, it is just two lines of useful code.).  We created a Collector that for each hit, looks up the key and stores it into a bitset.  It needs to know the name of the field containing the key. Use it as follows:

KeyCollector keyCollector = new KeyCollector("key");
indexSearcher_A.search(<query_a>, keyCollector);

Filtering Terms… eh Keys

The second step is to ask the KeyCollector for a KeyFilter to be used in another index. The filter is also not too complicated if you leave out caching and Java markup. It needs to know the name of the field containing the key.  Use it as follows:

KeyFilter keyFilter = keyCollector.getFilter("otherKey");
TopDocs results = indexSearcher_B.search(<query_b>, keyFilter);

Done. Now the results in index B are filtered based on a query on index A.  And it is fast, blazingly fast, thanks to Lucene’s excellent DocValues and Collector APIs.

But it needs to be faster, even more

Although this duo of KeyCollector and KeyFilter improve the speed of Lucene’s built-in Join with a factor 50 or so, it is not fast enough.  It would get the raw processing time for our 8-second query down to 160 ms, but that is still too much. You’ll need to add all kinds of post-processing to this 160 ms and then you’ll end up way to close to 1s. Any raw processing time not substantially under 100 ms makes me personally very nervous. It would require many machines to deal with the loads we have.

Caching

With caching, we can get the processing times down by a factor 20, leaving a mere 8 ms. That yields a total 1000-fold speedup compared to where we started.

How that is achieved might be the subject of the next blog. But you might peek at Meresco’s Lucene code at GitHub.

Conclusion

By making some observations about the nature of joins and by making a firm decision to follow the relational interpretation of join and by assuming that anything is still possible by adapting your data model, we managed to speed up joins 1000-fold.

The result is completely orthogonal to other Lucene functionality such as faceting, sorting, scoring, filtering, etc. All intermediate steps and results are in the hands of the programmer.

The results are about to go in production (March) on a Dutch national library search engine, joining 12.000.000+ titles with 25.000.000+ holdings. The contribution of join to the query response times are deep down on the list of bottlenecks: a few ms.

Reducing Index Maintenance Costs with Query-Time Join for Solr/Lucene

Index Maintenance: Cheaper and Better

Last year Seecr has been on a quest to make maintenance of large integrated search engines easier, cheaper and at the same time better.

We achieved that goal by reorganizing the indexing process and applying a technique called Late Integration.  We created an exciting extension for the Solr/Lucene search engine to make that possible.

In a series of blogs, we will present the problem, the solution and the code. This completes our previous series of blogs about the Open Index: Late IntegrationQuery Resolving and how to find relevant indexes.

Relations and Denormalization

Traditionally (that is, during the last decade), integrated search meant collecting data from various sources and integrating it in an central search engine. This approach works well but runs into problems when the data sets become larger and more divers. And what finally kills this approach is the presence of 1:n relations between data sets.

Traditional databases and triple stores deal with relations explicitly and provide query languages (SQL and SPARQL) that incorporate the notion of relations. With Lucene, the predominant approach is to de-normalize the data in order to create one big index. This denormalization is what becomes the bottleneck when the index grows.

Denormalizing: The Problem

Suppose you have a corporate catalogue of product descriptions and each local branch maintains a database, linking to this central catalogue, adding information about the local stock, price, promotions, reservation, et cetera.  Providing Solr/Lucene-based search functionality spanning both the central catalogue as well as the local database would require both data sources to be de-normalized.  Doing so runs into a few problems:

  1. The 1-N nature of the relationship yields an explosion of data. That’s the nature of denormalization. The most prominent example I know of is the travel agency that maintained one index with over 109 trips, resulting from heavy denormalizing destinations, hotels, dates, lengths and features like dog admittance and smoking rooms.
  2. Both sources have their own update cycle (life cycle). Some data might be constantly updated, for example room availability, while other data is rather stable, such as room descriptions. Feeding both into the same update cycle often limits the update rate of more volatile data.
  3. Both sources require their own specific expertise. The extraction of the data out of its original environment poses a problem: away from the experts that know it by heart and into the centrally managed domain of the generalists.

It would be so much nicer to have separate indexes: one for the corporate catalogue and one for the local stock.  Each update in local stock would require just one simple update in the stock index, just as one item update in the catalogue requires only one update in the catalogue index. So, an catalogue item update need not to go through the denormalize process, avoiding the forced update of all local stock related to this item.

Having separate indexes makes it almost trivial to differentiate the calculation of fields (tokenization, ranking, normalization etc) per index. Also, the update rate can vary easily between indexes, simply because they are independent.

If we only could join the indexes during query time…

Relations in Lucene: Join

If we could bring the notion of relations to Lucene, and we are able to efficiently query along relations, we could avoid denormalization, making the indexing process easier while at the same time creating opportunities to have more specialized indexing when needed.

What is Join?

The idea of joins stems from relational databases (RDBMS) and the structured query language (SQL).  The main idea is to normalize the data into separate tables, and to re-combine these tables during queries. Queries express relations between those tables and data is recombined based on the relations.  This is called joining.

The same idea is present in RDF triple stores. The Sparql query language allows queries to span multiple relations between concepts. The actual join however is much more natural: it happens implicitly because of the notion of everything being a relation, even individual properties.

Lucene Join

Coincidentally, last years, Solr/Lucene has seen the addition of functionality for joining. This allows one to indicate a specific field in one index, and one specific field in another index, and Lucene would then join documents from both indexes if and when they contain the same value in the indicated fields. But since it is not fast enough, we had to rethink and redesign it for us to work. We needed it to be as fast as any other query in Lucene. So we made it that way.

Speed?

In Solr/Lucene a special utility helps an application programmer to create a query that under the hood collects terms in one index and filters on these terms in another. Using this utility (JoinUtil.createJoinQuery) we run a typical query on our indexes: one containing 12,000,000+ book titles and one containing 25,000,000+ individual books held by libraries in the Netherlands.  The question is: for a certain selection, which books are present at a certain library or group of libraries?

This query took 8679 ms to execute.

Regardless of hardware, this is too much. Way too much, as each and every query will come with such a filter.  We need it down to 8 ms. That is our target.

A 1000 times faster

The reasons Lucene’s Join is not fast enough lays in the generic nature of it’s approach. It works on terms: strings of random length. It builds sets of terms and makes intersections or unions of them.  However, for computers, dealing with strings is expensive. They take a lot of memory, and comparison is slow, especially if almost every string is an URI, with long common prefixes. Secondly, the intersections and unions are made by scanning the terms of an index, which is a slow process.

But Lucene is open source, is rather well though-about, and has healthy discussions between experts.  So we started reading and we improved the speed of joining by doing the following:

  1. Translate terms (strings) into numbers. This will speed up the creation of sets as well as taking the intersection.
  2. Closely follow the Lucene segmenting architecture to exploit caching per segment on a lowest possible level.

We set out to do so and learned a lot about Lucene and joining algorithms!

Results

We were very surprised by the results: joining has become so fast, it is now a non-issue for us. This means we can use it whenever we decide that maintaining a separate index is beneficial, without worrying about the performance loss of queries.

Exactly how we did it will be the subject of a following, more technical, blog post.

In the next post, we will outline our approach, with real working code, and show how join can be combined orthogonally with other Lucene functionality. At the end, we will contribute this code to the marvellous Lucene-community.