Helderziend, of gewoon ‘smart’?

Sommigen van ons bezitten in de virtuele wereld diverse magische krachten, maar in de ‘echte’ wereld werken we gewoon ‘op de slimme manier’. Onze hokus-pokus bestaat uit de inzet van onze service ‘Continubeheer’ op de systemen van onze opdrachtgevers. Daarmee voeren we op allerlei plekken metingen uit, wat een reeks aan indicatoren en grafieken oplevert. Zodoende kunnen we tijdig, als we daar aanleiding voor zien, de performance beïnvloeden van de systemen die we voor onze opdrachtgevers in beheer hebben. We wachten bij wijze van spreken niet tot er rookpluimen uit de auto komen, maar grijpen veel eerder in, als we niet tevreden zijn over een tussentijds gemeten uitkomst.

Transparant

Is dat alles? Nee. Ons Continubeheer levert in de praktijk meer op. Deze manier van werken leidt tot transparantie van de performance van onze systemen voor onze klanten. Continubeheer is een uitnodiging voor een continu verbeterproces. En het is een reden voor een feestje, dan wel reden voor een ongestoorde nachtrust voor onze opdrachtgevers: het laat zien, dat we kwaliteit leveren, ruim binnen de marges van de afgesproken SLA’s.

Schermafbeelding 2016-01-25 om 10.39.40

Ja, het gaat goed. Zie onze blog van vorige maand over optimalisatie.

Performance index Lucene

Al lange tijd is de performance van onze index (Lucene) een hot item bij Seecr. De standaard performance van Lucene voor normale query’s en drilldown is prima. Maar over de performance van de join-functionaliteit zijn wij niet tevreden. Daarom zijn we al over gestapt op onze eigen manier van joinen, om de snelheid te kunnen garanderen. (Lees meer hierover in ons eerder verschenen artikel)

Het resultaat van onze eigen code werd vanaf het begin al gecached om het snel en acceptabel te maken. Zodra een gebruiker dezelfde zoekvraag opnieuw stelde stond het resultaat meteen klaar in de cache.

Naarmate we steeds meer records en gebruikers kregen, begonnen er wat problemen te ontstaan. De servers gebruikten meer geheugen en de query’s werden trager.  Een automatische refresh van al onze records instellen, zodat er elke vijf minuten nieuwe records geïndexeerd worden, zou het systeem nog trager maken. Dat kunnen we ons niet permitteren. Ik ben in de code gedoken om te achterhalen waarom het systeem op deze manier reageerde.

Compacter opslaan
Al snel ontdekte ik dat de caches die gemaakt worden voor onze eigen join-code veel geheugen gebruiken. Een goede oplossing hiervoor dacht ik te hebben gevonden in de vorm van compacter opslaan. Het gebruik ging voor één query van 300Mb naar 2Mb; een enorme verbetering. Maar helaas was de oplossing niet zo simpel. Sterker nog, de query’s leken hierdoor om de zoveel tijd nog trager dan dat ze al waren.

Wat bleek nu, het maken van de cache was erg veel duurder geworden. Vandaar dus dat de query’s soms nog trager waren. Tijdens een brainstorm met mijn collega’s werd het idee geopperd om het eens te testen zonder enige vorm van caching. Misschien was het verzamelen van alle gegevens wel zo snel dat het maken van een cache niet opweegt tegen die snelheid.

Dat vond ik het proberen waard. De code heb ik opnieuw geschreven en inderdaad, het verzamelen van alle gegevens was ook erg snel zonder caching. Toch was het niet voldoende om volledig zonder te kunnen.

Minder committen
Tot dit moment werd Lucene eens in de 1000 records of om de 10 seconden gecommit. Binnen maximaal zoveel seconden waren wijzigingen daardoor zichtbaar. Was dit misschien iets te veel van het goede? Zo belangrijk was het niet dat wijzigingen zichtbaar moesten worden. Records worden zelfs maar een paar keer in de zoveel tijd toegevoegd en zeker niet elke 10 seconden.

Daarom hebben we hier verandering in gebracht. We committen nog maar elke 5 minuten of elke 100.000 records. Dit had een positief resultaat; de query’s waren nog maar maximaal eens in de 5 minuten trager. De gebruiker merkte hier dus behoorlijk minder van.

Maar na een tijdje kwamen er klachten dat het systeem vaak traag reageerde. Eens in de 5 minuten committen is toch niet voldoende. Hier moest toch een goede oplossing voor zijn te vinden. Ik heb besloten om over te gaan om een andere vorm van caching. Eén waarin we simpelweg het eindresultaat van de join-query wordt bewaard. Deze vorm gebruikte weinig geheugen, maar moest wel elke keer alles opnieuw berekenen; dit tegenover de oude vorm die alleen het gewijzigde deel opnieuw berekende. Deze nieuwe caches konden dan ook na elke commit opnieuw gemaakt worden.

Nog steeds waren wie hiermee niet waar we wilden zijn. Doordat we zo weinig committen werden de commits uiteraard wat duurder. Tot onze verbazing gebeurde het dat dit tot wel 8 seconden kon duren. Veel te lang als de query daarop moet wachten. En als we onze automatische refresh aanzetten werden er elke vijf minuten records toegevoegd en bereikten we hier dus helemaal niets mee. Nog steeds was het om de 5 minuten veel te traag, ondanks dat we al zoveel geoptimaliseerd hadden. Een behoorlijke tegenvaller.

Multi threading
Het was lastig om ook dit nog op te lossen. We konden geen goede optimalisaties voor Lucene bedenken. Totdat ik ineens bedacht dat Lucene multi-threaded is. Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Want zolang een record geïndexeerd wordt, kan er niet gezocht worden. Dit merk je uiteraard meteen als een commit 8 seconden duurt. Als ik dat nou eens kon veranderen.

Ons indexeer- en zoekproces heb ik gesplitst naar twee verschillende threads. Eén thread om te indexeren en de andere om te zoeken. Tijdens het indexeren is het nu ook mogelijk om te kunnen zoeken. Ook als de writer-thread 8 seconden staat te committen. Eindelijk leek het erop dat we weer een goede performance hebben behaald.

Dé oplossing
De processen gebruiken weer een normale hoeveelheid geheugen en door middel van ons monitoringsysteem kunnen we zien dat de responsetijden weer acceptabel zijn. In onderstaande grafiek is te zien wat het effect van de laatste verbetering was op onze productieomgeving. Deze grafiek toont de gemiddelde responsetijd. Duidelijk is te zien dat we 22 januari gereleased hebben. Alle hogere pieken, die veroorzaakt werden door die 8 seconden commit tijd, zijn verdwenen. Grafiek

Voor nu ben ik heel tevreden met deze oplossing. Al ben ik wel met een nieuw experiment gestart om te kijken of we hier nog meer uit kunnen halen dan nu al mogelijk is. Je kunt maar beter goed voorbereid zijn op eventuele veranderingen in gebruik.

Meten is weten

Hoe snel is het systeem? Hoeveel bezoekers kunnen tegelijkertijd het systeem benaderen? Bij nieuwe systemen, maar ook bij systemen waar we veel veranderingen in aan hebben gebracht, voeren we een performance test uit. Een test om vast te stellen wat het prestatieniveau van het systeem is. En om inzicht te krijgen in het verschil tussen de actuele en vereiste responsetijden.

Verschillende manieren van testen
Het aantal queries per seconde en de responsetijd van de query zijn de belangrijkste gegevens voor ons. Om hiervan een realistisch beeld te krijgen, testen we dit bij een gemiddelde belasting, een piekbelasting en een overbelasting van het systeem. Hoeveel kan het systeem daadwerkelijk aan?

Een test doen we op de tiende seconde nauwkeurig. Hiervoor hebben wij een eigen programma ontwikkeld, zodat we er 100% zeker van zijn dat we betrouwbare resultaten kunnen presenteren.

Vertekend beeld
Een veel gemaakte fout is de performance test thuis uitvoeren of vanaf een plek met een snelle internetverbinding. Die test geeft vaak een vertekend beeld. Daarom testen wij altijd via onze server, om zo een netwerkverbinding uit te sluiten. Voor één van onze klanten bijvoorbeeld staat het systeem in Engeland. Zou je dit via een internetverbinding testen, dan kan het verlies  wel tot 300 ms per query zijn.

Gebruikerservaring
Een applicatie of website staat of valt met een goede performance. De grote datastromen, waar we vaak mee te maken hebben voor onze opdrachtgevers, mogen geen reden zijn voor een te traag systeem. Vaak voelen we wel aan of een systeem nog optimaal werkt. Maar voor de echte cijfers is het van belang om regelmatig een performance test uit te voeren. Wil je tevreden gebruikers, dan is het van belang dat de performance van het desbetreffende systeem optimaal is.

A Faster Join for Solr/Lucene

Reducing Index Maintenance Costs with Join.

The previous post introduced the reasons why we want blazingly fast join functionality in Lucene: reduction of index maintenance costs.

This post details how we improved the speed of Lucene’s Query-Time Join a thousandfold.  We achieved this by looking at usage patterns instead of looking at the technology. Lucene’s default Join is a truly Lucene way of performing Joins between arbitrary terms in arbitrary fields in two indexes. Our Join more or less turns a Lucene index into a relational table and provides Join functionality as you would expect from a relational database.  That might sound restrictive to Lucene-adepts, but it offers unprecedented possibilities.

Keys, keys, keys

Lucene joins indexes based on terms. Our first observation is that these terms in fact play the role of keys. In database-lingo you would call them primary or foreign keys. Nowadays, most people use either UUIDs or URIs to identify things, but these are hard to deal with: they occupy much space, are expensive to compare and do not compress well.  Data management software internally always translates long, text based identifiers to small integers. (As a matter of fact, Lucene also uses them and calls them docid and ord.) Our Join implementation is based on such small monotonically increasing numbers and we call them keys.

Multiple Values

The second observation is that lucene supports join on fields that contain multiple values for one document.  But key cells in databases always contain exactly one value for each row.  If you need multiple values, you’d create a separate table containing multiple entries containing the same (foreign) key and then… join it.  Since join is a database concept after all, we might want to consider to be consequent and use single valued fields exclusively. If we need multiple values, we’ll create a separate index and then… join it!  So in our Join implementation, every document in a Lucene index gets one and only one (non-unique though) key.   This is not restricting you as long as you are prepared to adapt your data model.  Read on.

Performance

The performance gain of using small integers over strings is tremendous.  Small integers use significantly less memory and can be fetched, stored and compared with a single machine instruction. Having only single values (one key) per field per document means they can be organized efficiently in one-dimensional arrays or bitsets.  Much research in the domain of Information Retrieval deals with fast storage and intersection of these arrays and bitsets, and much of the research results are available in Lucene! It works marvelous with our keys.

Translate Identifiers to Single Valued Keys

So how do we go about translating string identifiers to numeric keys?  The implementation of this is downright easy in Lucene if you use the new Taxonomy functionality.  The taxonomy is a proper dictionary, mapping every term onto a small number: the key.  Lucene can store this key very efficiently using the relatively new NumericDocValuesField feature. During indexing, we use it like this to store a key in field key (pseudo-code):

TaxonomyWriter keysDict = new DirectoryTaxonomyWriter(...);
Document doc = new Document();
long key = keyDict.addCategory(new CategoryPath());
doc.add(new NumericDocValuesField("key", key));
indexWriter_A.addDocument(doc);

It is essential that one uses the same TaxonomyWriter for every index so that identifiers in all indexes get mapped onto the same keys.

(A completely different way of creating keys is using another database’s key generation mechanism.  Virtuoso for example exposes its IRI_TO_ID and ID_TO_IRI functions.  Using these to obtain keys gives the opportunity to Join between Lucene and Virtuoso.  Expect a blog about that!)

Create Single Valued Keys

The problem of having single valued keys may require changes to the data model. In our case we had the denormalized form in one index:

id:<uri_1>  title:"The Hobbit"  location:<loc_1>,<loc_2>, ...

We split this into two indexes:

id:<uri_1>  title:"The Hobbit"

and:

id:<uri_1>  location:<loc_1>
id:<uri_1>  location:<loc_2>

Querying

Now we have two or more indexes in which the terms we wish to use for joining are replaced by keys.  We can now join these indexes during queries by specifying which fields to use for joining. To keep things simple, we assume that one index A simply filters the results from another index B.  In practise things are (much) more complicated; too complicated for a blog.

Expressing Join

For join to really work well, we will need a query language that supports join. The query language built into Lucene offers no support for this, but luckily we can do without.  There is another language that does support joins and that is the language consisting of Java classes centered around Query, Filter and Collector.

Collecting Terms… eh Keys

The first step is to collect the keys for the terms we want to match between indexes. This step is straight forward (if you leave out caching and all the devious Java markup, it is just two lines of useful code.).  We created a Collector that for each hit, looks up the key and stores it into a bitset.  It needs to know the name of the field containing the key. Use it as follows:

KeyCollector keyCollector = new KeyCollector("key");
indexSearcher_A.search(<query_a>, keyCollector);

Filtering Terms… eh Keys

The second step is to ask the KeyCollector for a KeyFilter to be used in another index. The filter is also not too complicated if you leave out caching and Java markup. It needs to know the name of the field containing the key.  Use it as follows:

KeyFilter keyFilter = keyCollector.getFilter("otherKey");
TopDocs results = indexSearcher_B.search(<query_b>, keyFilter);

Done. Now the results in index B are filtered based on a query on index A.  And it is fast, blazingly fast, thanks to Lucene’s excellent DocValues and Collector APIs.

But it needs to be faster, even more

Although this duo of KeyCollector and KeyFilter improve the speed of Lucene’s built-in Join with a factor 50 or so, it is not fast enough.  It would get the raw processing time for our 8-second query down to 160 ms, but that is still too much. You’ll need to add all kinds of post-processing to this 160 ms and then you’ll end up way to close to 1s. Any raw processing time not substantially under 100 ms makes me personally very nervous. It would require many machines to deal with the loads we have.

Caching

With caching, we can get the processing times down by a factor 20, leaving a mere 8 ms. That yields a total 1000-fold speedup compared to where we started.

How that is achieved might be the subject of the next blog. But you might peek at Meresco’s Lucene code at GitHub.

Conclusion

By making some observations about the nature of joins and by making a firm decision to follow the relational interpretation of join and by assuming that anything is still possible by adapting your data model, we managed to speed up joins 1000-fold.

The result is completely orthogonal to other Lucene functionality such as faceting, sorting, scoring, filtering, etc. All intermediate steps and results are in the hands of the programmer.

The results are about to go in production (March) on a Dutch national library search engine, joining 12.000.000+ titles with 25.000.000+ holdings. The contribution of join to the query response times are deep down on the list of bottlenecks: a few ms.

Reducing Index Maintenance Costs with Query-Time Join for Solr/Lucene

Index Maintenance: Cheaper and Better

Last year Seecr has been on a quest to make maintenance of large integrated search engines easier, cheaper and at the same time better.

We achieved that goal by reorganizing the indexing process and applying a technique called Late Integration.  We created an exciting extension for the Solr/Lucene search engine to make that possible.

In a series of blogs, we will present the problem, the solution and the code. This completes our previous series of blogs about the Open Index: Late IntegrationQuery Resolving and how to find relevant indexes.

Relations and Denormalization

Traditionally (that is, during the last decade), integrated search meant collecting data from various sources and integrating it in an central search engine. This approach works well but runs into problems when the data sets become larger and more divers. And what finally kills this approach is the presence of 1:n relations between data sets.

Traditional databases and triple stores deal with relations explicitly and provide query languages (SQL and SPARQL) that incorporate the notion of relations. With Lucene, the predominant approach is to de-normalize the data in order to create one big index. This denormalization is what becomes the bottleneck when the index grows.

Denormalizing: The Problem

Suppose you have a corporate catalogue of product descriptions and each local branch maintains a database, linking to this central catalogue, adding information about the local stock, price, promotions, reservation, et cetera.  Providing Solr/Lucene-based search functionality spanning both the central catalogue as well as the local database would require both data sources to be de-normalized.  Doing so runs into a few problems:

  1. The 1-N nature of the relationship yields an explosion of data. That’s the nature of denormalization. The most prominent example I know of is the travel agency that maintained one index with over 109 trips, resulting from heavy denormalizing destinations, hotels, dates, lengths and features like dog admittance and smoking rooms.
  2. Both sources have their own update cycle (life cycle). Some data might be constantly updated, for example room availability, while other data is rather stable, such as room descriptions. Feeding both into the same update cycle often limits the update rate of more volatile data.
  3. Both sources require their own specific expertise. The extraction of the data out of its original environment poses a problem: away from the experts that know it by heart and into the centrally managed domain of the generalists.

It would be so much nicer to have separate indexes: one for the corporate catalogue and one for the local stock.  Each update in local stock would require just one simple update in the stock index, just as one item update in the catalogue requires only one update in the catalogue index. So, an catalogue item update need not to go through the denormalize process, avoiding the forced update of all local stock related to this item.

Having separate indexes makes it almost trivial to differentiate the calculation of fields (tokenization, ranking, normalization etc) per index. Also, the update rate can vary easily between indexes, simply because they are independent.

If we only could join the indexes during query time…

Relations in Lucene: Join

If we could bring the notion of relations to Lucene, and we are able to efficiently query along relations, we could avoid denormalization, making the indexing process easier while at the same time creating opportunities to have more specialized indexing when needed.

What is Join?

The idea of joins stems from relational databases (RDBMS) and the structured query language (SQL).  The main idea is to normalize the data into separate tables, and to re-combine these tables during queries. Queries express relations between those tables and data is recombined based on the relations.  This is called joining.

The same idea is present in RDF triple stores. The Sparql query language allows queries to span multiple relations between concepts. The actual join however is much more natural: it happens implicitly because of the notion of everything being a relation, even individual properties.

Lucene Join

Coincidentally, last years, Solr/Lucene has seen the addition of functionality for joining. This allows one to indicate a specific field in one index, and one specific field in another index, and Lucene would then join documents from both indexes if and when they contain the same value in the indicated fields. But since it is not fast enough, we had to rethink and redesign it for us to work. We needed it to be as fast as any other query in Lucene. So we made it that way.

Speed?

In Solr/Lucene a special utility helps an application programmer to create a query that under the hood collects terms in one index and filters on these terms in another. Using this utility (JoinUtil.createJoinQuery) we run a typical query on our indexes: one containing 12,000,000+ book titles and one containing 25,000,000+ individual books held by libraries in the Netherlands.  The question is: for a certain selection, which books are present at a certain library or group of libraries?

This query took 8679 ms to execute.

Regardless of hardware, this is too much. Way too much, as each and every query will come with such a filter.  We need it down to 8 ms. That is our target.

A 1000 times faster

The reasons Lucene’s Join is not fast enough lays in the generic nature of it’s approach. It works on terms: strings of random length. It builds sets of terms and makes intersections or unions of them.  However, for computers, dealing with strings is expensive. They take a lot of memory, and comparison is slow, especially if almost every string is an URI, with long common prefixes. Secondly, the intersections and unions are made by scanning the terms of an index, which is a slow process.

But Lucene is open source, is rather well though-about, and has healthy discussions between experts.  So we started reading and we improved the speed of joining by doing the following:

  1. Translate terms (strings) into numbers. This will speed up the creation of sets as well as taking the intersection.
  2. Closely follow the Lucene segmenting architecture to exploit caching per segment on a lowest possible level.

We set out to do so and learned a lot about Lucene and joining algorithms!

Results

We were very surprised by the results: joining has become so fast, it is now a non-issue for us. This means we can use it whenever we decide that maintaining a separate index is beneficial, without worrying about the performance loss of queries.

Exactly how we did it will be the subject of a following, more technical, blog post.

In the next post, we will outline our approach, with real working code, and show how join can be combined orthogonally with other Lucene functionality. At the end, we will contribute this code to the marvellous Lucene-community.