Waarom Linked Data?

Organisaties beschikken over steeds meer waardevolle informatie. Voor een goede samenwerking intern en extern is het van belang dat die informatie gedeeld en gevonden kan worden. Voor het delen van informatie worden vaak afspraken gemaakt, die op een later moment te rigide blijken te zijn. En bij het zoeken ligt de nadruk noodgedwongen nog vaak op het (toevallig) voorkomen van een woord in een lap tekst.

Linked Data is een vorm om informatie beschikbaar te stellen die meer mogelijkheden biedt, doordat
• onderlinge relaties expliciet gemaakt worden;
• software deze vorm automatisch kan verwerken: bekende relaties worden herkend;
• bepaalde datavelden niet bij voorbaat verplicht zijn;
• waardoor er altijd ruimte blijft om later meer data/relaties toe te voegen, ook door derden.

De belofte van Linked Data

Alles wat binnen de data de moeite waard is om te beschrijven, zoals bijvoorbeeld een kunstwerk, een persoon of een locatie, krijgt een unieke identifier. Verbanden ontstaan door relaties te leggen tussen de verschillende ‘concepten’ op basis van deze identifiers. RDF biedt hiervoor een eenduidig formaat (triples) waarbinnen de vrijheid bestaat om te kiezen welke relaties daarvoor het meest van toepassing zijn. Bovendien kunnen er in RDF altijd relaties worden toegevoegd, ook vanuit andere bronnen, zodat de semantische verbanden rijker worden naarmate daar behoefte aan ontstaat.

Specialisme van Seecr
Seecr is gespecialiseerd in het inrichten van een (software) infrastructuur voor het verwerken en snel doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden data voor veel gebruikers. Wanneer die data als linked data afkomstig is uit verschillende bronnen, kan er sprake zijn van verschillen in rijkheid en structuur. Daarom is het van belang om bij de bron al goed te kiezen welke relaties gebruikt worden om de data te beschrijven. Beschrijf zoveel mogelijk relaties uit gangbare RDF vocabularies (zoals Dublin Core, FOAF, SKOS) en daarnaast eventueel meer specifieke (of zelfs proprietary) relaties voor zover dat richting de eindgebruiker toegevoegde waarde kan hebben.

Daarnaast is het noodzakelijk om binnen de infrastructuur voorzieningen te treffen om de verschillende objecten op een eenduidige manier vindbaar te maken. Onze oplossing daarvoor bouwt weer voort op de Linked Data filosofie met behulp van zogenaamde Open Annotations.

Gericht op eindgebruiker
Wij zijn altijd gericht op het toepassen van de juiste gereedschappen om op een praktische manier data nuttig te maken voor de eindgebruiker. Linked Data biedt vergaande mogelijkheden, waarvan we voor specifieke (deel)problemen dankbaar gebruik maken. Een waardevolle aanvulling in onze ‘gereedschapskist’ Meresco.

Project Edurep

Edurep is een systeem dat digitaal leermateriaal uit meer dan 50 databases eenvoudig vindbaar maakt voor de onderwijs­wereld.

Chocola maken
Eén van de eerste coole dingen die we hebben gedaan in Edurep was het normaliseren van verschillende inputs. Tussen leveranciers van repositories of databases bestaan er metadata-afspraken, bijvoorbeeld afspraken over een algemene schrijfwijze van onderwijsniveaus. In de praktijk houdt bijna niemand zich daaraan. Wij hebben een systeem gebouwd dat een geïntegreerde zoekoplossing biedt, ondanks de enorme verscheidenheid aan data. We kunnen overal chocola van maken!

De essentie van schaalbaarheid
Een belangrijk doel van het project was om van Edurep een schaalbaar systeem te maken dat meegroeit met de toenemende omvang van de te verwerken gegevens en het aantal gebruikers. Voor ons was de essentie van de oplossing dat je gaat opschalen op meerdere computers, zonder dat je daarbij een enorme toename in het beheer ziet. Het systeem moet zich blijven gedragen alsof het één systeem is. De proef op de som kwam toen Kennisnet een derde search engine wilde toevoegen in Meresco. Zonder enige probleem werd het gekloond en het systeem werkte.

RDF en social metadata
In Edurep hebben we een sociale makelaar ontwikkeld. Bij het zoekresultaat kunnen de portals, leeromgevingen en de individuele gebruiker direct feedback geven door tags, ratings en reviews te koppelen aan het gevonden materiaal. In Edurep maken we gebruik van verschillende soorten indexen. Voor de sociale metadata gebruiken we RDF (Resource Description Framework). RDF is goed in relaties leggen tussen totaal verschillende concepten. Alles is aan alles gerelateerd.

Superteam
Edurep en de samenwerking met Kennisnet was een mooi voorbeeld van ons idee van een superteam van vakmannen,” aldus Erik. “We hebben zes retrospecties gehouden en we om de twee weken een planninggame, met aansluitend een lunch. Zowel Kennisnet als Seecr hebben en creëren de vrijheid om naar eigen inzicht een zelfsturend team van experts te bouwen. En daar pluk je de vruchten van.

Kwaliteit van vakmannen
‘Test first’ en ‘test driven programming’ zijn belangrijk principes van Agile. Je test alles wat in jouw invloedssfeer ligt. Thijs: “Een groot systeem als Edurep is niet door één partij te bevatten. Daarom werken we in teams met onze opdrachtgevers. Want in een team van vakmannen zitten mensen als Sander Stevens. Sander is een door Kennisnet ingehuurde testspecialist. Vanuit zijn vakmanschap kijkt hij naar wat in het klantdomein leeft. Hij heeft veel kennis van andere systemen die direct gebruikmaken van Edurep. Hij heeft veel kennis van alle verschillende data die Edurep binnenkomen en kent het grote geheel van systemen. Door een samenwerking met iemand als Sander, durven wij onze garantie te leveren dat we altijd iets maken wat werkt.

Robuust
In onze samenwerking met Kennisnet kunnen we veel van onze basisprincipes kwijt. We werken samen met vakmensen en Kennisnet durft ruimte te bieden waar nodig. Door een goede samenwerking is Edurep uitgegroeid tot een robuuste en technisch hoogstaande metadata zoekmachine.

Looptijd
Vanaf 2008

Link
http://edurep.kennisnet.nl