Softwarekwaliteit volgens Seecr

Softwarekwaliteit is een van Seecrs belangrijkste drijfveren om zich te ontwikkelen. We hebben ons hier in de laatste jaren dan ook sterk op toegelegd. Er is al het één en ander bereikt, maar toch willen we verder professionaliseren. We lichten een tipje van de sluier op.

Correcte software
kwaliteitAlles begint bij software zonder fouten, zonder bugs. Wij vinden het niet kunnen dat gebruikers in een testfase de meest onnozele bugs moeten rapporteren. Zij moeten zich kunnen richten op de toepassing van de software, niet op de software zelf.

De centrale vraag is hier: “Hoe voorkom je bugs in het systeem?” Het antwoord ligt in de ontwikkeling van vaardigheden. Bij de IT leverancier, welteverstaan.

Eén van de vaardigheden is Test Driven Development; er wordt geen regel code geschreven zonder dat er een automatische test voor is. Op deze manier kun je grote complexe systemen bouwen zonder een bugtracking systeem.

Functionele software
Hoe vaak komt het niet voor dat software niet kan wat je wilt maar wel allerlei dingen doet die je niet nodig hebt? Of dat het iets doet wat niet past bij jouw manier van werken? Goede software doet precies wat je nodig hebt. Hoe krijg je dat voor elkaar?

De centrale vraag is: “Wat moet het systeem doen?” Het antwoord ligt in de juiste processen.

Een belangrijk proces is het beschrijven en tot stand komen van een functionaliteit. Let er hierbij allereerst op dat de juiste mensen aan tafel zitten: betrokken, deskundig en creatief. Houdt regelmatig (elke twee weken) een workshop van een dagdeel waarin creativiteit voorop staat. Laat die goed faciliteren. Neem geen genoegen met halve antwoorden of verwijzigingen naar documenten of standards; help elke betrokkene met het articuleren van zijn of haar vragen of opmerkingen, net zo lang tot het bij iedereen duidelijk is. Pas als je het allemaal eens bent en het goed begrijpt, beschrijf je een stukje functionaliteit en laat je het direct bouwen en de volgende workshop opleveren.

Relevante software
Een systeem kan nog zo goed zijn en een nog zo mooie functionaliteit bevatten, de werkelijke waarde wordt bepaald door wat het toevoegt of verandert in het domein van de gebruiker. Biedt het geleverde ook daadwerkelijk meerwaarde? Maakt het dat de gebruiker trots kan zijn op zijn of haar werk en geeft het een gevoel dat hij of zij er toe doet.

De centrale vraag is: “Hoe wordt het leven van een gebruiker makkelijker, efficiënter, plezieriger?” Het antwoord ligt hier in nauwe samenwerking, gedurende het hele traject, met de gebruikers; de specialisten in hun vakgebied. Zo wordt elk stukje functionaliteit relevant voor de doelgroep.

Garantie
Bij goede software hoort garantie.  Het maken van software zonder bugs is een hele kunst, maar je kunt er zo ver in gaan dat je er 100% garantie op kunt geven. Dat is wat Seecr gelukt is, en daar zijn we best trots op.

Als je als IT leverancier niet maakt wat er van je verwacht wordt heb je niet goed doorgevraagd.  Lastig, met al die vage wensen, maar bij Seecr vinden we dat daar ook garantie bij hoort:  tevredenheidsgarantie.

Of we ook garantie kunnen leveren op relevantie…?  Dat weten we nog niet.  Daar gaan we de komende jaren naar op zoek.  Ik hoop van wel natuurlijk.

Heb je ideeen?  Laat het ons weten.

Project Edurep

Edurep is een systeem dat digitaal leermateriaal uit meer dan 50 databases eenvoudig vindbaar maakt voor de onderwijs­wereld.

Chocola maken
Eén van de eerste coole dingen die we hebben gedaan in Edurep was het normaliseren van verschillende inputs. Tussen leveranciers van repositories of databases bestaan er metadata-afspraken, bijvoorbeeld afspraken over een algemene schrijfwijze van onderwijsniveaus. In de praktijk houdt bijna niemand zich daaraan. Wij hebben een systeem gebouwd dat een geïntegreerde zoekoplossing biedt, ondanks de enorme verscheidenheid aan data. We kunnen overal chocola van maken!

De essentie van schaalbaarheid
Een belangrijk doel van het project was om van Edurep een schaalbaar systeem te maken dat meegroeit met de toenemende omvang van de te verwerken gegevens en het aantal gebruikers. Voor ons was de essentie van de oplossing dat je gaat opschalen op meerdere computers, zonder dat je daarbij een enorme toename in het beheer ziet. Het systeem moet zich blijven gedragen alsof het één systeem is. De proef op de som kwam toen Kennisnet een derde search engine wilde toevoegen in Meresco. Zonder enige probleem werd het gekloond en het systeem werkte.

RDF en social metadata
In Edurep hebben we een sociale makelaar ontwikkeld. Bij het zoekresultaat kunnen de portals, leeromgevingen en de individuele gebruiker direct feedback geven door tags, ratings en reviews te koppelen aan het gevonden materiaal. In Edurep maken we gebruik van verschillende soorten indexen. Voor de sociale metadata gebruiken we RDF (Resource Description Framework). RDF is goed in relaties leggen tussen totaal verschillende concepten. Alles is aan alles gerelateerd.

Superteam
Edurep en de samenwerking met Kennisnet was een mooi voorbeeld van ons idee van een superteam van vakmannen,” aldus Erik. “We hebben zes retrospecties gehouden en we om de twee weken een planninggame, met aansluitend een lunch. Zowel Kennisnet als Seecr hebben en creëren de vrijheid om naar eigen inzicht een zelfsturend team van experts te bouwen. En daar pluk je de vruchten van.

Kwaliteit van vakmannen
‘Test first’ en ‘test driven programming’ zijn belangrijk principes van Agile. Je test alles wat in jouw invloedssfeer ligt. Thijs: “Een groot systeem als Edurep is niet door één partij te bevatten. Daarom werken we in teams met onze opdrachtgevers. Want in een team van vakmannen zitten mensen als Sander Stevens. Sander is een door Kennisnet ingehuurde testspecialist. Vanuit zijn vakmanschap kijkt hij naar wat in het klantdomein leeft. Hij heeft veel kennis van andere systemen die direct gebruikmaken van Edurep. Hij heeft veel kennis van alle verschillende data die Edurep binnenkomen en kent het grote geheel van systemen. Door een samenwerking met iemand als Sander, durven wij onze garantie te leveren dat we altijd iets maken wat werkt.

Robuust
In onze samenwerking met Kennisnet kunnen we veel van onze basisprincipes kwijt. We werken samen met vakmensen en Kennisnet durft ruimte te bieden waar nodig. Door een goede samenwerking is Edurep uitgegroeid tot een robuuste en technisch hoogstaande metadata zoekmachine.

Looptijd
Vanaf 2008

Link
http://edurep.kennisnet.nl