Van full naar para, of: parkeerlogica en ICT

We reizen vaker af naar onze klanten, dan andersom. En omdat we één parkeerplaats hebben voor bezoekers, delen we die plek soepel met de medehuurder van ons pand. Analoog aan die logica gingen we over van KVM, oftewel full-virtualisatie, naar para-virtualisatie met LXC, wat staat voor Linux Containers. Daarmee kunnen we verschillende Virtual Machines een kernel laten delen, en geheugenruimte beschikbaar stellen zonder vooraf een reservering te maken. Zodoende leggen we onszelf geen beperkingen op. Lekker light-weight nu we in tien minuten een Virtuele Machine erbij kunnen maken, snel kunnen omswitchen als er een update moet plaatsvinden, nieuwe releases willen doen, een demo maken, of meerdere versies tegelijk installeren. Bijkomend voordeel: hardware wordt efficiënter ingezet, en het bespaart energie, dus het milieu.

Debian Jessie

Met enige regelmaat worden voor Debian, de Linux distributie in gebruik bij Seecr, updates uitgebracht. Eind dit jaar staat er weer een nieuwe versie klaar van Debian; Debian Jessie. Eén van de verbeteringen is een nieuwe versie van de virtualisatie software.

De verbeteringen in de virtualisatie software zijn het gevolg van continue nieuwe ontwikkelingen gedragen door de open source community. Zij zorgen ervoor dat er nieuwe features ontwikkeld worden, fouten worden opgelost en de performance optimaal blijft.

Wij zijn graag goed voorbereid. Nieuwe versies willen we graag snel en zonder problemen kunnen migreren. Daarom zijn we al gestart met de voorbereidingen. Na het afronden van deze werkzaamheden zijn we voorbereid op de nieuwe versie van Debian en zijn kwaliteit en continuïteit gewaarborgd.

Kort samengevat bestaan de voorbereidingen uit:

  • het kunnen creëren van een virtuele machine waarin de nieuwe versie van Debian wordt geinstalleerd;
  • het aanmaken van een repository zodat software pakketten snel en zonder problemen geinstalleerd kunnen worden;
  • de benodigde tooling aan te passen die onze software ontwikkeling en deployment tot een gestroomlijnd proces maken.

 

 

 

Vernieuwde virtualisatie

Om de hosting van onze klanten goed te beheren wordt er bij Seecr al lange tijd gebruik gemaakt van virtualisatie.  We zijn continue bezig om nieuwere virtualisatiemanieren te proberen om alle servers zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Momenteel zijn we bezig met het uitproberen van de ‘Operating system-level Virtualisatie’.  Door het gebruik hiervan hopen we dat resources nog efficiënter benut kunnen worden en het de snelheid zal bevorderen. Momenteel maken we gebruik van KVM, maar wij zijn ons aan het oriënteren op OpenVZ/LXC. Deze hebben namelijk een nog lagere overhead.

Toepassing
Om de capaciteit van computers optimaal te benutten en processen elkaar niet negatief te laten beïnvloeden kan er gebruik gemaakt worden van virtualisatie. Met virtualisatie worden de capaciteiten van een computer opgedeeld over meerdere virtuele computers. Er draaien dus meerdere computers op 1 computer en ze delen de capaciteiten van de echte computer.

Voordeel
Het grote voordeel van virtualisatie is dat de verschillende besturingssystemen van elkaar afgeschermd zijn. Doordat de ‘guests’ van elkaar afgeschermd zijn is het gemakkelijker te beheren.